Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!   Kaustisen kunta toivottaa lämpöistä kesää!

Kaustisen logo.

Meitä Kaustisen kunnan työntekijöitä on yli 200!

Tämä sivu tarjoaa kunnan henkilökunnalle tietoa kunnan yleisistä säännöistä sekä ohjeita työskentelyyn Kaustisen kunnassa. Sivua päivitetään aktiivisesti ohjeiden ja säännösten päivitysten yhteydessä.

Puuttuuko sivulta mielestäsi jotain oleellista, tai onko sinulla muita ideoita sivuun liittyen?
Olethan yhteydessä toimistosihteeriin tiia.pajukangas(at)kaustinen.fi.

Kunnan yleistä toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavia asiakirjoja:

Kunnan taloudenpitoa ja hankintoja ohjaavia asiakirjoja:

Työhyvinvointiin ja turvalliseen työskentelyyn liittyviä asiakirjoja:

Henkilöstön arkea tukevia tiedostoja:

Kunnan hallinto-organisaatio 

Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja ja toimialajohtajat sekä kunnanjohtajan erikseen kutsumat henkilöt. Johtoryhmän toimintaa johtaa kunnanjohtaja.
Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojohtaja. Toimialajohtajien sijaisuuksista päättää kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.

  • Hallinto- ja kehittämispalveluiden toimialaa johtaa hallintojohtaja.
  • Sivistyspalvelujen toimialaa johtaa sivistysjohtaja.
  • Teknisten palvelujen ja ympäristöpalvelujen toimialaa johtaa tekninen johtaja.

Toimialajohtaja vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakuntien alaisuudessa.
Tulosaluejohtaja vastaa tulosalueen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa. Toimialajohtaja määrää tulosaluejohtajan sijaisen.
Toimintayksikön esihenkilö vastaa toimintayksikön toiminnasta toimenkuvansa puitteissa sekä johtaa ja kehittää toimintaa tulosaluejohtajan alaisuudessa.

Ilmoittaudu kunnan tarjoamaan, kunnan henkilöstölle maksuttomaan Terve Päivä-elintapaohjaukseen! Skannaa oheinen qr-koodi tai klikkaa ilmoittautumislomakkeelle tästä.
Ohjaukseen osallistutaan vapaa-ajalla, joten käytäthän henkilökohtaista sähköpostiosoitettasi palvelun käyttöön. 

Kaustisen kunnan arvot:
yhteisöllisyys ja turvallisuus
oikeudenmukaisuus ja avoimuus
luovuus ja rohkeus
tuloksellisuus ja kestävä kehitys

Loading