Kaustisen logo.

MUU koulutus sekä opetukseen liittyvä toiminta

Oikopolut sisältöön

Muu koulutus

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. 

Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Koulukuraattori 

Koulukuraattorin työ on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää työtä oppijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja koulunkäynnin tukemiseksi. Työhön voi sisältyä keskusteluja oppijan/oppijoiden kanssa, luokkamuotoista työtapoja ja tukitoimien suunnittelua ja toteutusta yhdessä koulun muiden toimijoiden kanssa. Kuraattorin työtä ohjaa luottamuksellisuus ja kunnioittava suhtautumistapa oppijoihin sekä huoltajiin. 

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn keskeisenä tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen erityisesti koulunkäynnin ja oppimisen näkökulmasta (oppimisvaikeustutkimukset, mutta myös muut tutkimukset ja tuki). Psykologipalveluihin hakeudutaan kuraattorin kautta. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

1.- 2. luokkien oppilaille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille järjestetään aamu- (AP) ja iltapäivätoimintaa (IP) mikäli osallistujia on riittävästi (vähintään 7 oppilasta/ryhmä) ja kunnan talousarvio sen mahdollistaa.

  • Keskuskoulu 1.–6. sekä AP että IP
  • Järvelän koulu IP
  • Puumalan koulu AP ja IP

Toimintaa järjestää sopimusperusteisesti Kaustisen 4H-yhdistys , mutta osin sitä järjestetään myös kunnan omana toimintana.

Toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä. Aamutoimintaa järjestetään pääsääntöisesti noin klo 6.50 alkaen ennen koulun alkua ja iltapäivätoimintaa koulupäivän päättymisestä klo 16.30 saakka (Keskuskoululla 1.-6. klo 17.00 saakka).

Ryhmiin otetaan myös esiopetuksessa olevia sekä ylemmän vuosiluokan oppilaita, mikäli ryhmäkoko sen sallii. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsille tarjotaan välipala ja turvallinen paikka, missä viettää vapaa-aikaa aikuisen valvonnassa.

Toiminnasta peritään osallistumismaksu, joka iltapäivätoiminnasta on kokoaikaisessa toiminnassa (kaikkina koulupäivinä) 90 €/kk ja osa-aikaisessa toiminnassa (enintään 12 pv/kk) 60 €/kk sekä aamutoiminnassa 40 €/kk. Mikäli perheen taloudellinen tilanne ei mahdollista lapsen osallistumista toimintaan, huoltaja voi anoa huojennusta toiminnan osallistumismaksuihin kirjallisesti perusteluineen sivistysjohtajalta.

Ilmoittautuminen toimintaan tehdään sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja saa sivistystoimistosta.