Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024. / Kunnanvirasto on suljettu 1.7. – 4.8.2024. / Toivotamme aurinkoista kesää!

Kaustisen logo.

MUU koulutus sekä opetukseen liittyvä toiminta

Oikopolut sisältöön

Muu koulutus

 • Perhonjokilaakson kansalaisopisto  on Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella toimiva kuntien yhteinen kansalaisopisto, joka järjestää vapaan sivistystyön mukaista koulutusta jokaisessa alueensa kunnassa. Sen kurssitarjonta on monipuolista ja kurssit ovat avoimia kaikille, yli kuntarajojen.
 • Keski-Pohjanmaan konservatorio  on Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys r.y.:n ylläpitämä taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää järjestävä oppilaitos, jossa Kaustisella jäsenkuntana on oppilaspaikkoja kuntalaisille, opetusta järjestetään jäsenkunnissa.
 • Näppärikoulu  tarjoaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista musiikin opetusta Perhonjokilaakson alueen lapsille ja nuorille. Opetuspaikkoja tarjotaan viulussa sekä muutamalle oppilaalle kitarassa, bassossa ja kosketinsoittimissa (piano/harmooni). Opetusta järjestetään Kaustisella.
 • Kaustisen Nuorisoseura r.y.  toimii alueen lasten ja nuorten kansantanssi- ja kansanmusiikkikasvattajana. Seuran piirissä toimii 11 kansantanssi- ja musiikkiryhmää 3-vuotiaista lapsista nuoriin aikuisiin. Lisää tietoa Ottosista myös Perhonjokilaakson kansalaisopiston sivuston  artikkelista.
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Kaustisen toimipiste  järjestää toisen asteen hevosalan koulutusta Kaustisella (perustutkinnot ja ammattitutkinnot).
 • STEP-koulutuksen Kaustisen kampus tarjoaa monipuolista ammatillista peruskoulutusta, lisä- ja täydennyskoulutusta, yleissivistävää ja valmentavaa koulutusta, työyhteisöjen kehittämispalveluja sekä monipuolisia vapaa-ajan kursseja. Meiltä saat myös juhla-, tila- ja majoituspalveluja.
 • Kaustislaiset nuoret opiskelevat toisen asteen ammatillisia tutkintoja pääasiassa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän  eri toimipisteissä Kokkolassa ja alueella.
 • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius .
 • Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Osuva.
 • Centria-ammattikorkeakoulu .
 • Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto palvelee alueen ihmisiä, jotka etsivät koulutusmahdollisuuksia. Kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta, täydennyskoulutusta, abi- ja lukiolaiskursseja sekä muuta sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta. Kesäyliopiston koulutus on avointa kaikille iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta ja se pyrkii vastaamaan ajankohtaisiin koulutustarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. 

Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Koulukuraattori 

Koulukuraattorin työ on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää työtä oppijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja koulunkäynnin tukemiseksi. Työhön voi sisältyä keskusteluja oppijan/oppijoiden kanssa, luokkamuotoista työtapoja ja tukitoimien suunnittelua ja toteutusta yhdessä koulun muiden toimijoiden kanssa. Kuraattorin työtä ohjaa luottamuksellisuus ja kunnioittava suhtautumistapa oppijoihin sekä huoltajiin. 

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn keskeisenä tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen erityisesti koulunkäynnin ja oppimisen näkökulmasta (oppimisvaikeustutkimukset, mutta myös muut tutkimukset ja tuki). Psykologipalveluihin hakeudutaan kuraattorin kautta. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

1.- 2. luokkien oppilaille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille järjestetään aamu- (AP) ja iltapäivätoimintaa (IP) mikäli osallistujia on riittävästi (vähintään 7 oppilasta/ryhmä) ja kunnan talousarvio sen mahdollistaa.

 • Keskuskoulu 1.–6. sekä AP että IP
 • Järvelän koulu IP
 • Puumalan koulu AP ja IP

Toimintaa järjestää sopimusperusteisesti Kaustisen 4H-yhdistys, mutta osin sitä järjestetään myös kunnan omana toimintana.

Toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä. Aamutoimintaa järjestetään pääsääntöisesti noin klo 6.50 alkaen ennen koulun alkua ja iltapäivätoimintaa koulupäivän päättymisestä klo 16.30 saakka (Keskuskoululla 1.-6. klo 17.00 saakka).

Ryhmiin otetaan myös esiopetuksessa olevia sekä ylemmän vuosiluokan oppilaita, mikäli ryhmäkoko sen sallii. Toiminnassa lapsille tarjotaan välipala ja turvallinen paikka, missä viettää vapaa-aikaa aikuisen valvonnassa.

Toiminnasta peritään osallistumismaksu, joka iltapäivätoiminnasta on kokoaikaisessa toiminnassa (kaikkina koulupäivinä) 90 €/kk ja osa-aikaisessa toiminnassa (enintään 12 pv/kk) 60 €/kk sekä aamutoiminnassa 40 €/kk. Mikäli perheen taloudellinen tilanne ei mahdollista lapsen osallistumista toimintaan, huoltaja voi anoa huojennusta toiminnan osallistumismaksuihin kirjallisesti perusteluineen sivistysjohtajalta.
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättäminen tai alentaminen

Toiminnan irtisanoutuminen on tehtävä kirjallisesti irtisanomiskuukautta edeltävän kuun loppuun mennessä. Irtisanoutumiskuukaudelta peritään toiminnasta normaali maksu.

Toimintaan ilmoittautuminen ja irtisanominen tehdään sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja saa sivistystoimistosta.

Loading