Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024. / Kunnanvirasto on suljettu 1.7. – 4.8.2024. / Toivotamme aurinkoista kesää!

Kaustisen logo.

Maaseutupalvelut 

Ajankohtaista 

Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalveluiden järjestämisestä Halsuan, Kaustinen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa.  

Maaseutuyksikkö KaseKa:lla on omat nettisivut.  Sivustot tarjoavat maaseutuyrittäjille sekä muille kiinnostuneille ajankohtaista tietoa maataloushallinnon asioista. Sivuilta löytyy lisäksi mm. viljelijälle tarpeellisia lomakkeita, tilastotietoa alueen maataloudesta ja hyödyllisiä linkkejä alan muihin toimijoihin. 

Maaseutulautakunnan pöytäkirjat.

Yhteistoiminta-alueen maaseutuasiamiehiä ovat:

Hautamäki Jukka, Veteli ja Toholampi. 
Karhulahti Jussi, Halsua.
Klemola Seija, Perho.
Salonen Sami, Kaustinen ja Toholampi.
Mikkola Maria, Kannus.

Yhteystiedot

Tukivuosikalenteri muistuttaa ajankohtaisista asioista 

Alueemme viljelijöille on lähetetty postin kautta  Tukivuosi 2020-2021 -niminen kalenteri. Kalenteri kannattaa laittaa talteen. 

Kalenteriin on koottu hakemusten, ehtojen ja maksatusten kannalta  tärkeitä päivämääriä. Lähteenä on käytetty kevään 2020 tietoja. Lisäksi QR-koodit opastavat suoraan sivuille, joilta voi  lukea ehtoja tarkemmin. Tärkeitä päivämääriä ja hälytyksiä voi nyt myös ladata mobiilipuhelimen Google-kalenteriin. Ohjeistus siihen löytyy kalenterin sivulta 2. 

Kalenteri ei ole kaiken kattava tukiopas. Painetussa kalenterissa ja sähköisessä kalenterissa oleva materiaali on laadittu informatiivisessa tarkoituksessa, eikä niissä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu oikeudelliseksi ohjeeksi.  Tiedon oikeellisuus ja ajankohtaisuus on syytä tarkistaa Ruokaviraston hakuoppaasta. Muiden tukien oppaat löydät  tästä. 

Ohjeet sähköisen kalenterin käyttöönottoon ja  pdf-muotoiseen  kalenteriin Tietolinkki -hankkeen sivuilta .  

Pääasialliset tehtävät:

  • maataloustukihakemusten vastaanotto, käsittely, päätöksenteko ja maksatus 
  • hirvi-, sato- ja petoeläinvahinkojen arviointi 
  • lausunnot muille viranomaisille 
  • koulutus, neuvonta ja tiedottaminen 
  • maaseutuelinkeinojen kehittäminen 

Maataloustoimi on maataloushallinnosta vastaava Kaustisen kunnan palveluyksikkö, joka pyrkii kehittämään ja ohjaamaan maatalousyrittämistä luomalla osaltaan edellytyksiä elinkelpoiselle maaseutuyrittämiselle, tavoitteena elävä maaseutu ja viihtyisä asuinympäristö.

Kaustisen seutukunnan kuntien ja Kannuksen kaupungin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloitti 1.1.2013. Yhteistoimintasopimuksen mukaan maaseutuhallinto toimii palveluyksikkönä, josta käytetään nimitystä maaseutuyksikkö KaseKa.   Maaseutuhallinnolla on hajautettu toimintamalli: jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella.

Maataloustoimistossa hoidetaan maaseututukihakemusten käsittely ja maksaminen. Palveluun kuuluu lisäksi maatalouden ohjaaminen ja suunnitelmallinen kehittäminen EU- ja kansallisten säädösten mukaisesti, valvonta-, katselmus- ja arviointitoimitukset ja lausunnot muille viranomaisille ja laitoksille.

Kaustisella on toimivia maatiloja 137 kappaletta ja peltoa viljelyksessä 6110 hehtaaria vuonna 2019. Päätuotantosuunta on maidontuotanto , jota harjoitetaan 45 tilalla. Ne tuottavat maitoa yhteensä 20,3 milj. litraa/v. 

Maatalouden investointituet

Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat: 

  • 16.10.–15.1. 
  • 16.1.–15.3. 
  • 16.3.–15.8. 
  • 16.8.–15.10. 

Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa. 

Investointitukien tavoitteena on maatilojen kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden parantaminen, maatalouden rakennekehityksen edistäminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Edistämiskeinoina ovat korkotukilainat sekä avustukset. Lainat haetaan pankin kautta, avustushakemuksissa apua saa maaseututoimistosta. Investointitukia myönnetään mm. navetta-, sikala-, hevostalouden- ja turkistalouden investointeihin sekä laajasti myös muihin tuotannon edellyttämiin rakennus- ja koneinvestointeihin. Rahoituspäätökset tekee Ely – keskus. 

Loading