Kaustisen logo.

Kunnallistekniikka

Toimiva kunnallistekniikka on perusta viihtyisälle ja turvalliselle elinympäristölle, jossa kuntalaisten on hyvä asua, liikkua ja harrastaa. Teknisen toimen toimialueeseen kuuluu mm. kaavateiden, vesihuollon, sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

Kunnallistekniikkaan kuuluu:

  • Liikenneväylät
  • Vesihuolto
  • Viheralueet ja muut yleiset alueet
  • Hulevesi
  • Jätehuolto

Hyödyllisiä linkkejä:

Vesilaskutus

Vesilaskut koostuvat käyttömaksusta, joka perustuu käytetyn veden määrään, sekä perusmaksusta, joka on kiinteistökohtainen kuukausittain perittävä kiinteä maksu.

Perusmaksu

Perusmaksua peritään vuosittain vakiomääräisenä kaikilta liittyjiltä. Ajantasainen perusmaksu talousvesiasiakkailta on 30 €/vuosi, ja jätevesiasiakkailta 50 €/vuosi. Perusmaksu laskutetaan arvio- ja tasauslaskutuksen yhteydessä, kolmessa osassa.

Mikäli liittyjällä on oma talokohtainen jätevesipumppaamo, perusmaksua ei jäteveden osalta peritä.

Perusmaksulla katetaan vesihuoltoverkoston käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Käyttömaksu

Käyttömaksu määräytyy sen mukaan, paljonko vettä käytetään.
Ajantasainen käyttömaksu talousveden osalta on 1,05 €/m³ ja jäteveden osalta 2,65 €/m³.
Kunnanvaltuuston hyväksynnän vaativista muutoksista talous- ja jäteveden käyttömaksuihin tiedotetaan asiakkaita hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.

Jäteveden käyttömaksu perustuu puhtaan veden käytön määrään eli oletuksena on, että sama määrä vettä, mikä hanasta lasketaan, valuu viemäriin.

Arvio- ja tasauslasku

Arviolasku lähetetään asiakkaille kaksi kertaa vuodessa; ensimmäinen arviojakso päättyy huhtikuun loppuun, ja toinen elokuun loppuun. Arviolasku perustuu keskimääräiseen vedenkulutukseen eli arvioon siitä, mitä kyseisenkokoinen talous kuluttaa.
Vuoden viimeinen eli kolmas lasku on tasauslasku (joulukuussa), joka perustuu todelliseen kulutukseen eli asiakkaan ilmoittamaan vesimittarin lukematietoon. Näin tasauslasku on joko pienempi tai suurempi kuin aiemmat arviolaskut.

Kaustisen kunta muistuttaa kuntalaisia lukeman ilmoittamisesta vuoden lopulla mm. kuntatiedotteessa, verkkosivuillaan sekä sosiaalisen median tileillään.

Asiakkaan ilmoittamien vesimittarin lukematietojen perusteella arviolaskutus kehittyy täsmällisemmäksi.

Vesimittarin lukema on helpointa ilmoittaa verkossa Kulutus-Web  -palvelun kautta.

Liittymismaksu

Vesihuoltolaitokseen liittymisestä veloitetaan liittymismaksu. Ajantasaiset liittymismaksut ovat:

Vesiverkkoon liittyminen

Rakennuksen lämmin kerrosala <300 m²
Liittymismaksu 1 000 € (alv 0 %), 1 240 € (alv 24 %)

Jokaista alkavaa 150 m²:ä kohden maksua korotetaan 200 €:lla

Viemäriverkkoon liittyminen

Rakennuksen lämmin kerrosala <300 m²
Liittymismaksu 3 300 € (alv 0 %), 4 092 € (alv 24 %)

Jokaista alkavaa 150 m²:ä kohden maksua korotetaan 500 €:lla

Täytä oheinen liittymishakemus ja toimita se Kaustisen kunnan tekniseen toimeen, mikäli liittyminen vesihuoltoverkostoon on ajankohtaista.

Vesimittarilukeman ilmoittaminen kulutus-webissä

Kaustisen vesihuoltolaitos on ottanut käyttöön sähköisen Kulutus-Web -palvelun, jonka kautta vesimittarilukeman toimittaminen käy nopeasti ja kätevästi verkossa. Tiedot tallentuvat suoraan laskutukseen, ja päivittyvät järjestelmään muutaman päivän viiveellä. Kulutus-Webin kautta kuluttajat saavat myös tietoa kiinteistöjensä vedenkulutushistoriasta.

Kulutuslukema tulee ilmoittaa vähintään kerran vuodessa tasauslaskutusta varten.

Vesihuoltolaitos muistuttaa vuoden lopulla erikseen lukemien ilmoittamisesta. Jatkossa pyydämme toimittamaan vesimittarilukemat ensisijaisesti tämän uuden palvelun kautta.

Mikäli kiinteistön vedenkulutus muuttuu vuoden aikana oleellisesti, ota yhteyttä teknisen toimen toimistosihteeriin, niin tarkistamme kulutuspisteen kulutusennusteen. Näin voidaan välttyä ikäviltä yllätyksiltä tasauslaskutuksessa. Kulutus-Web myös ilmoittaa huomattavasta poikkeamasta vuosikulutuksessa. Ota silloinkin yhteyttä toimistosihteeriin.

Ohje vesimittarilukeman toimittamiseen

Kirjaudu sisään Kulutus-Webiin syöttämällä kulutuspisteesi numero sekä mittarin numero. Nämä tiedot löytyvät vesilaskulta. Tässä on  kuva esimerkkilaskusta, joka osoittaa, mistä kohdin laskua kirjautumistiedot löytyvät.

Mittarilukemien syöttö

Kirjautuneena palveluun valitse ”Tee lukemailmoitus” ja täytä vähintään tähdellä merkityt pakolliset tiedot eli päivämäärä sekä vesimittarin lukema. Oikealla näkyvät edelliset lukematiedot. Valitse tämän jälkeen ”Lähetä ilmoitus” sivun alaosasta.
Muista syöttää lukema täysinä kuutioina.

Vesimittarin lukeminen

Vesimittarilukema ilmoitetaan täysinä kuutioina (m³) kerran vuodessa. Mittarin mahdollisia punaisia numeroita ei ilmoiteta. Kulutus-Webissä lukemaa ilmoitettaessa pakolliset tiedot ovat ainoastaan vesimittarin lukema sekä lukeman luentapäivämäärä. Yhteystietoja ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Lisätietoja-kohtaan merkitään vain mahdolliset lukeman ilmoittamiseen liittyvät lisähuomiot.

Vedenkäytön raportit ja ennusteet

Raportit ja ennusteet -välilehdellä näet raportin veden kulutuksestasi vuositasolla. Raportissa näkyvät kulutettu vesimäärä ja kulutetun veden kustannukset. Kuluvan vuoden osalta raportti yltää aina viimeisimmän laskutusjakson mukaiseen tilanteeseen.
Täältä näet myös kuluvan vuoden kulutusennusteesi. Näet veden (ja jäteveden) perusmaksun määrän sekä veden (ja jäteveden) käyttömaksujen ennusteet eriteltyinä.

Palaute

Palaute-välilehdellä voit lähettää kysymyksiä, ja/tai antaa palautetta palvelusta ja sen toimivuudesta vesihuoltolaitokselle. Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia. Kirjoita viestisi ja valitse lopuksi ”Lähetä palaute” sivun alaosassa.

Kiitämme palautteesta, joka auttaa meitä palvelemaan Teitä, vesihuoltolaitoksen asiakkaita, entistä paremmin!

Teiden talvihoito

Maksutonta aurauspalvelua 70 vuotta täyttäneille 

Kunta tarjoaa maksutonta aurauspalvelua 70 vuotta täyttäneille sekä henkilöille, joiden toimintakyky on esimerkiksi sairauden myötä heikentynyt, eikä samassa taloudessa asu alle 70-vuotiaita. Edellytyksenä maksuttomalle aurausavulle on, että aurauspalveluhakemus toimitetaan kuntaan vuosittain.

Lista yksityisteistä, joiden aurauksen kunta hoitaa tällä hetkellä

Yksityistie
Aro-Kotikangas tie
Huhtarannantie
Isokangas-Timonentie
Joki-Jylhäntie
Järveläntie
Koskikankaantie
Koskela-Näätinki tie
Kouluntie
Känsälä-Meijerilenkintie
Laakso-Prelli tie
Lehmäjärventie
Lumppiontie
Luomalantie
Mikkolantie
Niittuskuruntie
Nikula-Hanhikoski tie
Outovedentie
Paavolantie
Pauanteentie
Pertuntie
Pesola-Myllymäki tie
Pikkutimosentie
Possakko-Mankkilansaarentie
Ravitie
Raviradantie
Sarparannan- ja Markusnevantie
Seksmanninkankaantie
Teerikangas-Harjukoski tie
Tuoremaantie
Uusitalontie
Viiperintie
Virkkalantie
Vissavedentie
Ylijoentie
Ylikolantie
Pahkaharjun metsätie