Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024. / Kunnanvirasto on suljettu 1.7. – 4.8.2024. / Toivotamme aurinkoista kesää!

Kaustisen logo.

Kunnallistekniikka

Toimiva kunnallistekniikka on perusta viihtyisälle ja turvalliselle elinympäristölle, jossa kuntalaisten on hyvä asua, liikkua ja harrastaa. Teknisen toimen toimialueeseen kuuluu mm. kaavateiden, vesihuollon, sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

Kunnallistekniikkaan kuuluu:

  • Liikenneväylät
  • Vesihuolto
  • Viheralueet ja muut yleiset alueet
  • Hulevesi
  • Jätehuolto

Hyödyllisiä linkkejä:

Vesilaskutus

Vesilaskut koostuvat käyttömaksusta, joka perustuu käytetyn veden määrään, sekä perusmaksusta, joka on kiinteistökohtainen kuukausittain perittävä kiinteä maksu.

Perusmaksu

30.4.2024 saakka: Perusmaksua peritään vuosittain vakiomääräisenä kaikilta liittyjiltä. Ajantasainen perusmaksu talousvesiasiakkailta on 37,20 €/vuosi, ja jätevesiasiakkailta 62,00 €/vuosi. Perusmaksu laskutetaan arvio- ja tasauslaskutuksen yhteydessä, kolmessa osassa.

Mikäli liittyjällä on oma talokohtainen jätevesipumppaamo, perusmaksua ei jäteveden osalta peritä.

1.5.2024 alkaen: Perusmaksua peritään vuosittain vakiomääräisenä kaikilta liittyjiltä. Ajantasainen perusmaksu talousvesiasiakkailta on 50,00 €/vuosi, ja jätevesiasiakkailta 75,00 €/vuosi. Perusmaksu laskutetaan arvio- ja tasauslaskutuksen yhteydessä, kolmessa osassa.

Mikäli liittyjällä on oma talokohtainen jätevesipumppaamo, perusmaksua ei jäteveden osalta peritä.

Perusmaksulla katetaan vesihuoltoverkoston käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Käyttömaksu

Käyttömaksu määräytyy sen mukaan, paljonko vettä käytetään.

30.4.2024 saakka: Käyttömaksu talousveden osalta on 1,302 €/m³ ja jäteveden osalta 3,286 €/m³.
Kunnanvaltuuston hyväksynnän vaativista muutoksista talous- ja jäteveden käyttömaksuihin tiedotetaan asiakkaita hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.

1.5.2024 alkaen: Käyttömaksu talousveden osalta on 1,35 €/m³ ja jäteveden osalta 3,35 €/m³.
Kunnanvaltuuston hyväksynnän vaativista muutoksista talous- ja jäteveden käyttömaksuihin tiedotetaan asiakkaita hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.

Jäteveden käyttömaksu perustuu puhtaan veden käytön määrään eli oletuksena on, että sama määrä vettä, mikä hanasta lasketaan, valuu viemäriin.

Arvio- ja tasauslasku

Arviolasku lähetetään asiakkaille kaksi kertaa vuodessa; ensimmäinen arviojakso päättyy huhtikuun loppuun, ja toinen elokuun loppuun. Arviolasku perustuu keskimääräiseen vedenkulutukseen eli arvioon siitä, mitä kyseisenkokoinen talous kuluttaa.
Vuoden viimeinen eli kolmas lasku on tasauslasku (joulukuussa), joka perustuu todelliseen kulutukseen eli asiakkaan ilmoittamaan vesimittarin lukematietoon. Näin tasauslasku on joko pienempi tai suurempi kuin aiemmat arviolaskut.

Kaustisen kunta muistuttaa kuntalaisia lukeman ilmoittamisesta vuoden lopulla mm. kuntatiedotteessa, verkkosivuillaan sekä sosiaalisen median tileillään.

Asiakkaan ilmoittamien vesimittarin lukematietojen perusteella arviolaskutus kehittyy täsmällisemmäksi.

Vesimittarin lukema on helpointa ilmoittaa verkossa Kulutus-Web  -palvelun kautta.

Liittymismaksu

Vesihuoltolaitokseen liittymisestä veloitetaan liittymismaksu. Ajantasaiset liittymismaksut ovat:

Vesiverkkoon liittyminen

Rakennuksen lämmin kerrosala <300 m²
Liittymismaksu 1 000 € (alv 0 %), 1 240 € (alv 24 %)

Jokaista alkavaa 150 m²:ä kohden maksua korotetaan 200 €:lla.

Mikäli asuinrakennuksessa on enemmän kuin yksi asuinhuoneisto, korotetaan liittymismaksua 200 €
jokaista lisähuoneistoa kohden.
Vanhan liittymän lisäliittymämaksut määräytyvät samoilla periaatteilla lämpimän kerrosalan ja huoneistojen määrän perusteella

Viemäriverkkoon liittyminen

Rakennuksen lämmin kerrosala <300 m²
Liittymismaksu 3 300 € (alv 0 %), 4 092 € (alv 24 %)

Jokaista alkavaa 150 m²:ä kohden maksua korotetaan 500 €:lla

Mikäli asuinrakennuksessa on enemmän kuin yksi asuinhuoneisto, korotetaan liittymismaksua 500 € jokaista
lisähuoneistoa kohden.
Vanhan liittymän lisäliittymämaksut määräytyvät samoilla periaatteilla lämpimän kerrosalan ja huoneistojen määrän perusteella.

Täytä oheinen liittymishakemus ja toimita se Kaustisen kunnan tekniseen toimeen, mikäli liittyminen vesihuoltoverkostoon on ajankohtaista.

Vesimittarilukeman ilmoittaminen kulutus-webissä

Kaustisen vesihuoltolaitos on ottanut käyttöön sähköisen Kulutus-Web -palvelun, jonka kautta vesimittarilukeman toimittaminen käy nopeasti ja kätevästi verkossa. Tiedot tallentuvat suoraan laskutukseen, ja päivittyvät järjestelmään muutaman päivän viiveellä. Kulutus-Webin kautta kuluttajat saavat myös tietoa kiinteistöjensä vedenkulutushistoriasta.

Kulutuslukema tulee ilmoittaa vähintään kerran vuodessa tasauslaskutusta varten.

Vesihuoltolaitos muistuttaa vuoden lopulla erikseen lukemien ilmoittamisesta. Jatkossa pyydämme toimittamaan vesimittarilukemat ensisijaisesti tämän uuden palvelun kautta.

Mikäli kiinteistön vedenkulutus muuttuu vuoden aikana oleellisesti, ota yhteyttä teknisen toimen toimistosihteeriin, niin tarkistamme kulutuspisteen kulutusennusteen. Näin voidaan välttyä ikäviltä yllätyksiltä tasauslaskutuksessa. Kulutus-Web myös ilmoittaa huomattavasta poikkeamasta vuosikulutuksessa. Ota silloinkin yhteyttä toimistosihteeriin.

Ohje vesimittarilukeman toimittamiseen

Kirjaudu sisään Kulutus-Webiin syöttämällä kulutuspisteesi numero sekä mittarin numero. Nämä tiedot löytyvät vesilaskulta. Tässä on  kuva esimerkkilaskusta, joka osoittaa, mistä kohdin laskua kirjautumistiedot löytyvät.

Mittarilukemien syöttö

Kirjautuneena palveluun valitse ”Tee lukemailmoitus” ja täytä vähintään tähdellä merkityt pakolliset tiedot eli päivämäärä sekä vesimittarin lukema. Oikealla näkyvät edelliset lukematiedot. Valitse tämän jälkeen ”Lähetä ilmoitus” sivun alaosasta.
Muista syöttää lukema täysinä kuutioina.

Vesimittarin lukeminen

Vesimittarilukema ilmoitetaan täysinä kuutioina (m³) kerran vuodessa. Mittarin mahdollisia punaisia numeroita ei ilmoiteta. Kulutus-Webissä lukemaa ilmoitettaessa pakolliset tiedot ovat ainoastaan vesimittarin lukema sekä lukeman luentapäivämäärä. Yhteystietoja ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Lisätietoja-kohtaan merkitään vain mahdolliset lukeman ilmoittamiseen liittyvät lisähuomiot.

Vedenkäytön raportit ja ennusteet

Raportit ja ennusteet -välilehdellä näet raportin veden kulutuksestasi vuositasolla. Raportissa näkyvät kulutettu vesimäärä ja kulutetun veden kustannukset. Kuluvan vuoden osalta raportti yltää aina viimeisimmän laskutusjakson mukaiseen tilanteeseen.
Täältä näet myös kuluvan vuoden kulutusennusteesi. Näet veden (ja jäteveden) perusmaksun määrän sekä veden (ja jäteveden) käyttömaksujen ennusteet eriteltyinä.

Palaute

Palaute-välilehdellä voit lähettää kysymyksiä, ja/tai antaa palautetta palvelusta ja sen toimivuudesta vesihuoltolaitokselle. Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia. Kirjoita viestisi ja valitse lopuksi ”Lähetä palaute” sivun alaosassa.

Kiitämme palautteesta, joka auttaa meitä palvelemaan Teitä, vesihuoltolaitoksen asiakkaita, entistä paremmin!

Kaustisen kunnan kaavakadut

Alitalontanhua Konstantie Opistontie Taimintie
Ampumaradantie Koskenalustie Pappilantie Tallitie
Eevantie Kotihaantie Pelammintie Tarhatie
Eilantie Kraatarinpolku Peltokuja Taunonpolku
Einontie Kruuppakkantie Penttilänkuja Teerikuja
Eljaksentie Käpämäentie Penttiläntie Tervesytie
Finnintie Laaksokuja Prunninpolku Torpinpolku
Friitintie Laurilantie Railintie Tuomontie
Frouvantie Laurinpolku Raimontie Ullavantie
Hanhikoskenkuja Lehtokuja Rajatie Urheilutie
Hanhikoskentie Lepistönkuja Rajatie Urheilutie
Hempantie Mastokuja Rantatie Uutelantie
Jannentie Matintie Raunintie Vahinkokankaantie
Kalevinkuja Maununtie Reijontie Varikkotie
Kalliontie Meerbuschintie Reinonpolku Veikontie
Kangastie Metsärinteenkuja Rinnetie Vesalantie
Kappelintie mikontanhua Saarantie Visatie
Katajistontie Minnantie Salpatie Vissavedentie
Kauppatie Myllärintie Santerintie Välitie
Keijolantie Niittykuja Savitie Ylijoentie
Ketuntie Oivanpolku Sepäntie
Ketunväylä Oktaavintie Siltatie
Knöysingintie Oosinharjuntie Sirpantie

Loading