Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!

Kaustisen logo.

Laskutusohjeet

Kaustisen kunnalle tulevat laskut

Kaustisen kunta vastaanottaa sähköisiä laskuja ja tiedot sähköisten laskujen lähettämiseksi ovat:

OVT-tunnus: 003701789816
Verkkolaskuoperaattorimme: CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029
Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6

Kaustisen kunnalle tulevat laskut tulee toimittaa sähköisinä, mikäli yritys ei ole em. pien- tai yksinyrittäjä, jonka liikevaihto on alle mainitun 10.000 euroa vuodessa.

Paperisina lähetettävät laskut toimitetaan suoraan skannauspalveluun osoitteella: Kaustisen kunta, PL 897, 00074 CGI. (ei kunnanvirastoon)
Laskussa tulee olla viitekohdassa mainittuna tilaajan nimi. (Osoitteeseen ei tule lähettää muuta kunnalle tarkoitettua postia).

Sähköpostilla laskut voi lähettää liitteineen pdf-muodossa osoitteeseen ostolaskut.fi(at)cgi.com  Osoitteen täytyy silloin olla myös Kaustisen kunta, PL 897, 00074 CGI.

Jokaisen laskun tulee olla omassa pdf-tiedostossaan mahdollisine liitteineen.

Kuulumme käännetyn arvonlisäveron piiriin.

Yritysten oikeus saada laskut sähköisinä laskuina

Lain mukaan kunnalla ja yrityksillä on halutessaan oikeus saada laskunsa sähköisesti.

Sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/55/Eu verkkolaskutuksesta. Lain tarkoituksena on tehostaa sekä julkishallinnon ja yritysten taloushallintoja luomalla puitteet laskujen automaattiseen käsittelyyn.

Lain mukaan sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu sähköisessä muodossa ja noudattaa sähköisien laskutuksen eurooppalaista standardia EN16931. Kansallisista verkkolaskuformaateista uusimmat kuvaukset (Finvoise 3.0) ja (TEAPPSYMI 3,0) vastaavat eurooppalaista standardia. Myös kansainväliset verkkolaskuformaatit UBL ja CII ovat standardin mukaisia.

Esimerkiksi sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei ole sähköinen lasku.

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Lisäksi laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Laki sähköisestä laskutuksesta ei kuitenkaan koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai yrityksiä, jotka tekevät vain B2C-kauppaa.

Pien- ja yksinyrittäjät

Jos yrityksen liikevaihto on alle 10 000 euroa vuodessa, verkkolaskulaki ei vaikuta yritykseen. Muussa tapauksessa pienyrittäjiin kohdistuu samat velvoitteet kuin pk-yrityksiin.

YEL-todistus ja yrittäjän eläkevakuutus

Kaustisen kunnan toimittajien on huomioitava, että itsenäiset yrittäjät (toiminimi, yksityishenkilö) toimittavat kuntaan YEL-todistuksen. YEL-todistus tulee toimittaa kuntaan vuosittain.

Kuntien eläkevakuutuksen ohjeen mukaisesti eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työstä. Jos kunta ostaa palvelua itsenäiseltä yrittäjältä, on kunnan selvitettävä yrittäjän eläkevakuutus ja yrittäjän tulee toimittaa todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL-todistus).

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk, on itsenäisen yrittäjän otettava 6 kk:n kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Yritystoiminnan ollessa vähäistä (Vuonna 2020 työtulo vähemmän kuin 7.958,99 €/v), ei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta ja työ kuuluu JuElin (Julkinen eläkejärjestelmä) piiriin.

Jos itsenäisellä yrittäjälle ei ole eläkevakuutusta, kunta maksaa laskutetusta työtä tai palvelusta JuEL -eläkemaksua. Yrittäjän lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle kunnan palkanmaksun periaatteiden mukaisesti. Yrittäjä toimittaa tässä tapauksessa kunnalle verokortin.

Huom!

Eläkkeellä oleva henkilö kuuluu JuEL:n piiriin aina 68 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun ja näin ollen kunta on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut KEVA:lle, jos YEL-todistusta ei ole.

Loading