Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!

Kaustisen logo.

TERVEYS JA HYVINVOINTI 

Hyödyllisiä linkkejä:

Kunnan palvelut edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. 

Kuntastrategiassa painotetaan sosiaalisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin näkökulmia. ”Hyvinvointia edistääksemme, haluamme luoda edellytykset hyvälle elämälle edistämällä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Haluamme, että kuntalaisemme ovat aktiivisia sekä sosiaalisesti, henkisesti ja fyysisesti hyvinvoivia.” 

Kunta yhdessä yhteisöjen kanssa

Kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä kunnan organisaation että kolmannen sektorin tuottamat kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toiminnot.

Kunta on tehnyt liikuntapalvelujen tuottamisesta kaikille kuntalaisille kattavan sopimuksen urheiluseura Kaustisen Pohjan-Veikkojen kanssa ja liikuntaharrastamisen kirjo on laaja.

Kunnan oma vapaa-aikatoiminta täydentää tarjontaa.

Osana kuntalaisten hyvinvointipalveluja kunnan tekninen toimi tuottaa ruoka- ja puhdistuspalveluja.

Kaustisen kunnan Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimikunta sovittaa yhteen kunnan ja Soiten toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

Kunnassa toimii lakisääteinen Vanhus- ja vammaisneuvosto ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Soite

Kunnan lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisillemme järjestää Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite Sen pääsivulta löydät päivystysnumerot eri tilanteisiin. 

Kaustisella Soiten lähipalveluna sijaitsee Pajalan perhe- ja sosiaalipalvelukeskus (Pajalantie 1). Sieltä löytyvät perhekeskuspalvelut, joihin kuuluvat neuvolatoiminta, perheneuvolatoiminta, perhetukipalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, lastenvalvoja, lastensuojelu ja psykologipalvelut. Lisäksi perhekeskuspalveluihin kuuluu kouluilla ja oppilaitoksissa toteutettava koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. 

Vanhusten tehostettua palveluasumista Kaustisella tarjoaa Soiten 38-paikkainen palvelukeskus Iltarusko.  Iltaruskossa sijaitsee myös 13-paikkainen jaksohoitoyksikkö Kuntola. Lisäksi Kaustisen Vanhustentaloyhdistys ry:llä on Iltaruskon palvelukeskuksen yhteydessä senioriasumiseen tarkoitettuja asuntoja. Iltaruskon tiloissa sijaitsevat kotihoidon Kaustisen tiimin toimistotilat

Tunkkarin terveyskeskuksessa (sote-keskus)  (Mäntöläntie 2, Tunkkari sijaitsee Soiten lääkärinvastaanotto arkipäivisin.  Tunkkarin terveyskeskuksessa järjestetään myös kuntalaistemme hammashoito, röntgen ja laboratoriopalvelut, asiantuntijavastaanotot (esim. diabeteshoitaja) ja sieltä käsin toimimyös alueen kotisairaalatoiminta. Ensihoidollakin on yksi asemapaikka Tunkkarilla. 

Alueemme keskussairaala on Keski-Pohjanmaan keskussairaala  Kokkolassa. 

Paikkakunnan hyvinvointipalvelut

Paikkakunnalta löytyy monia yrittäjiä, jotka tuottavat hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä palveluja, ainutlaatuista Kaustisella on esimerkiksi jäsenkorjaus ja sen tuottamat hyvinvointi- ja terveysvaikutukset asukkaille ja vierailijoille. Katso alueen palvelujen tarjoajia Visit Kaustisen seutu -sivustolta.  

Muuta

Talous- ja velkaneuvontaa järjestää Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto.

Hyvinvointia edistetään sekä alueellisten että paikallisten suunnitelmien avulla:

Loading