Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!

Kaustisen logo.

LUKIOKOULUTUS

Kaustisen musiikkilukio on valtakunnallinen erikoislukio, jossa on opiskelijoita noin 50 kunnasta ja jonka oppimäärässä painottuu musiikki.

Kaustisen musiikkilukiolla on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallinen kehittämistehtävä musiikissa (LUMOKE-hanke) vuoteen 2025 saakka.

Musiikkilukion juuret ovat Kaustisen vahvassa kansanmusiikkiperinteessä. Siitä on versonut monihaarainen ja energinen oppilaitos, joka toimii suunnannäyttäjänä koko Suomen lukiokentässä.

Kaustisen musiikkilukiossa voi opiskella musiikki- tai yleislinjalla. Koulussa voi suorittaa lisäksi kansainvälisen liiketoiminnan ja lajivalmennuksen opintoja sekä tehdä yhdistelmäopintoja (kaksois- tai kolmoistutkinto) yhdessä Kaustisen Raviopiston (Kpedu) kanssa. Hevosammattilukiossa voit tehdä opintoja poniravilukiossa tai ratsastuslukiossa ja valmistua hevostenhoitajaksi tai hevospalveluohjaajaksi. Lukio-opinnot järjestetään joustavasti Kaustisen musiikkilukiossa.

Musiikkilukiossa jokaista opiskelijaa kannustetaan löytämään omat vahvuutensa mahdollistamalla yksilölliset opintoratkaisut ja opinpolut. Pedagoginen joustavuus ja luovuus on osa musiikkilukion toimintakulttuuria. Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana koulun toiminnan kehittämisessä ja musiikkilukiosta löytyykin useita eri tiimejä (muun muassa tiedotustiimi, markkinointitiimi, tuotantotiimi ja tekniikkatiimi).

Kaustisen musiikkilukiolla on laaja ja aktiivinen yhteistyöverkosto, mikä tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisia verkostoitumismahdollisuuksia.

Lukion toimintakulttuuriin voit tutustua musiikkilukion kotisivulla  ja tiedotustiimin julkaisemassa nettilehdessä.

Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet ovat musiikkilukiossa muotoa etunimi.sukunimi@musiikkilukio.fi.

Yhteystiedot

Tulevan musiikkilukion havainnekuva.
Tulevan rakennettavan musiikkilukion havainnekuva.

Loading