Kaustisen logo.

Myynnissä olevat tontit


Myynnissä olevat kunnan omistamat vapaat omakoti- ja rivitalotontit sekä teollisuustontit kirkonkylän alueella:


Uutelan alue

Kunnalla on alueella myynnissä omakotitontteja (AO), joiden pinta-alat vaihtelevat n. 1.200 – 2.800 m².
Vapaana olevat tontit on merkitty alla olevaan taulukkoon.

Kortteli  Tontti  Pinta-ala m²  Hinta €  Huom 
 98 1 2 653 11 938,50 AO, kerrosluku lu3/4
 99 1 2 670 12 015,00 AO, kerrosluku lu3/4
 99 2 2 642 11 889,00 AO, kerrosluku lu3/4
 99 3 2 462 11 079,00 AO, kerrosluku lu3/4
 99 4 2 444 10 998,00 AO, kerrosluku lu3/4
130  2  2 709    AP, asuinpientalo – myyty 
131  2  5 517    AR, rivitalotontti – myyty 
133  1  3 878    AR, rivitalotontti – myyty 
133 1 3 595 17 975,00 AR, rivitalotontti kerrosluku II
134  1  4 523    AR, rivitalotontti – myyty 
135  1  1 301    myyty 
  2  1 278    myyty 
  3  1 212    myyty 
136  1  1 262    myyty 
  2  1 230  5.535,00   
  3  1 230    myyty 
137  1  1 812  myyty 
  2  1 630  –  myyty
  3  1 590    myyty 
  4  1 597  7.186,50   
  5  1 504    myyty 
  6  1 750    myyty 
138  1  1 623  7.303,50   
  2  1 683  7.573,50   
  3  1 450  6.525,00   
  4  1 689    myyty 
139  1  1 717  myyty 
  2  1 726  7.767,00   
  3  1 669  7.510,50   
  4  1 685  7.582,50   
  5  1 552  6.984,00   
  6  1 566    myyty 
140  1  1 770    myyty 
  2  1 791    myyty 
  3  1 793    myyty 
141 1 2 166 9 747,00 AO, kerrosluku lu3/4
141  2 2166  9 747,00 AO, kerrosluku lu3/4
141 3 2 812  12 654,00  AO, kerrosluku lu3/4
141 4 2 090 9 405,00 AO, kerrosluku lu3/4
142 1 2 066 9 297,00 AO, kerrosluku lu3/4
142 2 2 090 9 405,00 AO, kerrosluku lu3/4
143 1 2 256 10 152,00 AO, kerrosluku lu3/4
143 2 2 280 10 260,00 AO, kerrosluku lu3/4
144 1 7 111 35 555,00 varattu
145 1 6 492 32 460,00 AP -asuinpientalo kerrosluku II
145 2 6 550 32 750,00 AP- asuinpientalo kerrosluku II
146 1 2 622 11 799,00 AO, kerrosluku lu3/4
146 2 2 529 11 380,50 AO, kerrosluku lu3/4
147 1 1 570 7 065,00 AO, kerrosluku lu3/4
147 2 1 547 6 961,50 AO, kerrosluku lu3/4
148 1 2 239 10 075,50 AO, kerrosluku lu3/4
149 1 2 177 9 796,50 AO, kerrosluku lu3/4
149 2 2 210 9 945,00 AO, kerrosluku lu3/4.

Uutelan asemakaavakartta

Omakotitonttien hinta on 4,50 € / m² ja rivitalo-kytkettyjen pientalotonttien 5,00 € / m².

Tontteja voi kysellä tekniseltä johtajalta, rakennustarkastajalta ja hallintosihteeriltä.

Tonttien varausmaksu on 300 €, varaus on voimassa yhden vuoden ja se huomioidaan lopullisessa kauppahinnassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli varaaja peruuttaa varauksensa.

Maununtielle tulossa kaukolämpö.

Kansanopiston alue

Kortteli  Tontti  Pinta-ala m²  Hinta €   
603  1  1928    myyty 
  2  1922    myyty 
  3  2216    myyty 
604  1  1938  9.690,00     
  2  1837  9.185,00     
  3  1565    myyty 
  4  1915  -   myyty 
  5  1957    myyty 
605  1  1780  –  myyty 
  2  1640    myyty 
606  1  1699  -    myyty 
  2  1533    myyty 
607  1  1462    myyty 
  2  1424    myyty 
  3  1603    myyty 
  4  2020    myyty 
  5  1828    myyty 
  6  1825    myyty 
  7  1767    myyty 
608  1  1862    myyty 
  2  1680    myyty 
  3  1641  8.205,00     
  4  1631    myyty 
  5  1455  -   myyty 
  6  1956    myyty 

Kansanopiston alueen karttakuva.

Kansanopiston alueella kunnalla on myynnissä omakotitontteja, joiden pinta-alat vaihtelevat 1.424 – 2.216 m². Vapaana olevat tontit on merkitty alla olevaan taulukkoon.

Tonttien hinnat ovat 3,40 – 5,70 € / m².

Tonttien varausmaksu on 300 €, varaus on voimassa yhden vuoden ja se huomioidaan lopullisessa kauppahinnassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli varaaja peruuttaa varauksensa.

Tontteja voi kysellä tekniseltä johtajalta, rakennustarkastajalta ja hallintosihteeriltä.

Maijankoivikko

Maijankoivikon alueella on neljä väljää omakotitonttia. 

Tonttien varausmaksu on 300 €, varaus on voimassa yhden vuoden ja se huomioidaan lopullisessa kauppahinnassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli varaaja peruuttaa varauksensa. 

Tontteja voi kysellä tekniseltä johtajalta, rakennustarkastajalta ja hallintosihteeriltä.

Käyttötarkoitus  Kortteli  Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Kerrosluku  Hinta   
               
AO  27  7  1.512  302 k-m²  Iu½  10.584   
AO  27  8  1.379  276 k-m²  Iu½    Myyty  
AO  27  9  1.390  278 k-m²  Iu½     Myyty 
AO  27  10  1.503  301 k-m²  Iu½  10.521   

 

Mikontanhua

Mikontanhualla on yksi  omakotitontti. 

Tonttien varausmaksu on 300 €, varaus on voimassa yhden vuoden ja se huomioidaan lopullisessa kauppahinnassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli varaaja peruuttaa varauksensa. 

Tontteja voi kysellä tekniseltä johtajalta, rakennustarkastajalta ja hallintosihteeriltä.

Kaavakartta

Kortteli Tontti Pinta-ala m² Hinta € Huom!
501 1 2.900 m² 8.700 € AO lu 2/3

Salonkylä

Myös Salonkylässä on myytäviä tontteja.  

Salonkylässä neljä tonttia, pinta-alat 2.000 – 3.000 m² ja hinnat 588,00 € – 882,70 €.

Vapaat tontit on merkitty oheiseen karttaotteeseen keltaisella värillä.

Lisätiedot tekninen johtaja.

 

Salonkylän karttakuva.

Ylijoki

Ylijoella on yksi vapaa AO-tontti, kortteli 108, tontti 1, n. 1700 m2.

Tontti on merkitty oheiseen karttaotteeseen keltaisella värillä.

Lisätiedot  tekniseltä johtajalta, rakennustarkastajalta ja hallintosihteeriltä.

 

Myynnissä olevat teollisuustontit:

Kruuppakkan (Teerijärventien) teollisuusalue

Teollisuustonttien koko vaihtelee 3.000 – 10.000 m². Tarvittaessa voidaan joustavasti ohjeellisia tontteja yhdistämällä muodostaa suurempia tontteja. Tonttien hinnat ovat 4 €/neliö Kantatie 63 varressa olevilla tonteilla ja 3 €/neliö muilla tonteilla.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja ja rakennustarkastaja. 

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on ohjata yhdyskuntien rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua. Alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi kunta laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet ja se toimii perustana asemakaavojen laatimisessa. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Asemakaavoitus

Asemakaava on alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden kunta- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Kaustisen kunnan kaavojen käsittelyvaiheet:

Kaavan laatiminen etenee seuraavanlaisesti:

  • Kunnan päätös kaavan laatimisesta
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpito
  • Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen
  • Kaavaehdotuksen nähtävilläpito
  • Kaavaehdotus kunnanvaltuuston käsittelyyn

Kaustisen kunnan keskeneräiset kaavoitushankkeet:

Tähän lisätään dynastylinkit keskeneräisistä kaavoitushankkeista.

Kaavat

Keskustan osayleiskaavan liitteet:

Kaustisen asemakaavat:

Salonkylä - Nikula - Järvelä -osayleiskaavat: