Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!

Kaustisen logo.

Myynnissä olevat tontit


Myynnissä olevat kunnan omistamat vapaat omakoti- ja rivitalotontit sekä teollisuustontit kirkonkylän alueella:


Uutela, Kansanopisto, Mikontanhua, Maijankoivikko: Tonttien varausmaksu on 300,00 €, varaus on voimassa yhden vuoden ja se huomioidaan lopullisessa kauppahinnassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli varaaja peruuttaa varauksensa.

Lisätietoja tonteista tekniseltä johtajalta.

Myynnissä olevat teollisuustontit:

Kruuppakkan (Teerijärventien) teollisuusalue

Teollisuustonttien koko vaihtelee 3.000 – 10.000 m². Tarvittaessa voidaan joustavasti ohjeellisia tontteja yhdistämällä muodostaa suurempia tontteja. Tonttien hinnat ovat 4 €/neliö Kantatie 63 varressa olevilla tonteilla ja 3 €/neliö muilla tonteilla.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja ja rakennustarkastaja. 

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on ohjata yhdyskuntien rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua. Alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi kunta laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet ja se toimii perustana asemakaavojen laatimisessa. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Asemakaavoitus

Asemakaava on alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden kunta- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Kaustisen kunnan kaavojen käsittelyvaiheet:

Kaavan laatiminen etenee seuraavanlaisesti:

  • Kunnan päätös kaavan laatimisesta
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpito
  • Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen
  • Kaavaehdotuksen nähtävilläpito
  • Kaavaehdotus kunnanvaltuuston käsittelyyn

Kaustisen kunnan keskeneräiset kaavoitushankkeet:

Tähän lisätään dynastylinkit keskeneräisistä kaavoitushankkeista.

Kaavat

Keskustan osayleiskaavan liitteet:

Kaustisen asemakaavat:

Salonkylä - Nikula - Järvelä -osayleiskaavat:

Loading