Kaustisen logo.

Kaustisen kunnan ruokapalvelut

Kaustisen kunnassa tuotetaan ruokapalvelut sekä osa puhdistuspalveluista omana työnä. Lounas- ja päivällisannoksia valmistetaan arkisin koulujen ollessa auki noin 1 100. Ruokaa valmistetaan kahdessa valmistuskeittiössä, jolloin voimme valmistaa ruokaa kahdelle kohderyhmälle; lapsille ja nuorille sekä vanhuksille. Kunnan omat siistijät huolehtivat yläkoulun, Pajalan päiväkodin sekä kunnantalon siistimisestä. Muissa kohteissa siistimisestä sekä osassa kohteista ruoanjakelusta huolehtii ulkopuolinen yritys.

Keskuskeittiön vastaava

Keskuskoulun keittiö

Keskuskeittiö toteuttaa ruokahuoltoa keskitetysti Keskuskoululle 1-9, Puumalan koululle, Järvelän koululle musiikkilukiolle sekä varhaiskasvatuksen puolella Pajalan päiväkotiin, Omenapuun päiväkotiin ja Kinon päiväkotiin. Keskuskeittiöllä valmistetaan myös lasten välipalat aamu- ja iltapäiväkerhoihin sekä päiväkoteihin. Ruoka valmistetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokasuositusten mukaisesti.

Maksutonta kouluruokaa on tarjottu Suomessa 70 vuotta. Kouluruoka kattaa noin kolmanneksen koululaisen päivittäisestä energiatarpeesta. Ruokatauko rytmittää myös koulupäivää ja antaa niin oppilaille kuin opettajille ja muulle henkilökunnalle vireyttä koulupäivän keskelle. Oppilaille tarjottu ateria sisältää pääruoan lisäksi salaatin, salaatinkastikkeen, rasvattoman D-vitaminoidun maidon, rasvattoman piimän tai veden, näkkileivän ja kasvirasvalevitteen. Keittopäivinä tarjolla on pehmeä leipä.

Kouluruokakysely on järjestetty viimeksi keväällä 2021. Kyselyn tuloksilla pyritään kehittämään jokavuotisilla kyselyillä ruokahuollon toimintaa ja toteuttaa vastaajien toiveita mahdollisuuksien mukaan.

Olemme aloittaneet syksyllä 2020 myös ruokaraadin Keskuskoulun 7-9 oppilaskunnan hallituksen kanssa. Ruokaraadin tarkoituksena on kehittää kouluruokailua yhdessä oppilaiden, opettajien ja keittiöhenkilökunnan kanssa.

Palvelutalo Iltaruskon vastaava

Palvelutalon keittiö

Palvelutalo toteuttaa ruokahuoltoa Iltaruskon asukkaille, Kuntolaan, Eke-tuotteelle sekä kotiin kuljetettavat ateriat. Palvelutalon keittiö toimii vuoden jokaisena päivänä. Ruoka valmistetaan noudattaen Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemushoitosuosituksen mukaisesti.

Kotiin kuljetettavat ateriat valmistetaan palvelutalon keittiöllä ja toimitetaan lämpimänä kotiin vuoden jokaisena päivänä. Tilaukset ja laskutus hoidetaan suoraan Kaustisen kunnasta. Kaustisen kunta tarjoaa toukokuusta 2018 alkaen sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen, pikkulotille, sekä sotaveteraanien leskille lämpimän kotiin kuljetetun aterian. Kunta saa Valtionkonttorilta korvausta näistä järjestämistään palveluista sotilasvammalain (404/1948) nojalla. Korvaus koskee veteraanien ja heidän puolisoiden aterioita.

Ruoka- ja puhdistuspalveluista vastaa ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö

Ruokalistat

Koulujen ruokalista 2022-2023

Palvelutalo Iltaruskon ruokalista 2022