Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024. / Kunnanvirasto on suljettu 1.7. – 4.8.2024. / Toivotamme aurinkoista kesää!

Kaustisen logo.

Asioiden vireillepano

Asioita voi laittaa vireille toimittamalla asiakirja kunnanvirastoon paperisena tai sähköpostitse kunnan viralliseen sähköpostiosoitteeseen.

Tietoturvasyistä ei ole suositeltavaa lähettää sähköpostitse luottamuksellisia tai arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnuksia. Työntekijöiden henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin ei tule lähettää vireille saatettavia asioita. Kehitämme jatkuvasti sähköisiä palvelujamme ja sähköistä asiointia.

Vireille tulevat asiat kirjataan asianhallintajärjestelmään, jossa käsitellään kaikki hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvät asiat. Kaustisen kunnassa on hajautettu kirjaaminen eli jokainen hallintokuntaa kirjaa itse käsittelyyn tulevat asiat.

Työntekijöiden henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin ei tule lähettää vireille saatettavia asioita.

Asiakirjat voit toimittaa kunnanvirastoon sen aukioloaikana 8.00 – 15.00.

Loading