Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Tekninen toimi

Tekninen toimi huolehtii:

 • kunnallistekniikasta
 • kiinteistöjen tilapalveluista
 • kaavoituksesta
 • tontti- ja asuntoasioista
 • kunnan maa-alueista
 • rakennusvalvonnasta
 • ympäristönsuojelusta
 • ruokahuollosta
 • puhdistuspalveluista

Tekninen lautakunta

Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Tekninen lautakunta vastaa kunnan infrastruktuurin kehittämisestä ja rakentamisesta sekä maa-, vesi- ja talonrakennustoiminnasta.

Teknisen lautakunnan alaisia viranhaltijoita on tekninen johtaja sekä ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö.

Teknisen lautakunnan vastuualue huolehtii teknisestä suunnittelusta, rakennuttamisesta, liikenneväylien rakentamisesta, kunnossapidosta, yleisten alueiden kunnossapidosta, liiketoiminnasta, toimitilapalveluista sekä asumisen edistämisestä.

Tekninen lautakunta ratkaisee asiat, jotka koskevat:

 • rakennusten ja muiden rakenteiden ja laitteiden luonnos- ja pääpiirustusten hyväksymistä.
 • kunnan rakentamisen suunnittelua, rakennuttamista ja rakentamista.
 • urakka- ja suunnittelusopimuksia, suunnittelijoiden valitsemista ja urakkatarjouksia.
 • työkohteen valvojan määräämistä.
 • kunnan omistamien ja hallitsemien rakennusten ja huoneistojen tilapalvelua.
 • maakaaren ja kiinteistönmuodostamislain ym. säädösten ja päätösten mukaisia kunnan toimialaan kuuluvaa kiinteistöjen edunvalvontaa.
 • kunnan metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmia.
 • tielautakunnalle yksityistielain ja yleisistä teistä annetun lain säätämiä tehtäviä sekä yleistä liikenneturvallisuutta.
 • kunnan omistamien teollisuushallien ja muiden toimitilojen vuokralle antamisen ja ottamisen periaatteita.
 • vedenjakelun katkaisemista kunnan perintäohjeen mukaisesti.

Ajankohtaista


Teiden ja pihojen talvihoitoehdot löydät alla olevasta linkistä.

Teiden ja pihojen talvihoitoehdotYouTube -tallenne: Tupailta tiekuntien neuvonnasta ja ohjauksesta.

Seutukunnan Tiekuntien neuvonta- ja opastusasioissa sinua palvelee:

Marko Noronen, projektipäällikkö, puh 040 556 6603, marko.noronen(a)kaustisenseutukunta.fi

Timo Syrjälä, tieisännöitsijä ja asiantuntija, puh 041 433 2217, timo.syrjala(a)metsantahden.fi

Lisäksi Tiekuntien asioissa palvelee myös valtakunnallinen Suomen tieyhdistyksen neuvontapuhelin p. 0200 34520 (0,92€/min + pvm) arkisin 9-18.