Vastaa Kaustisen ilmastokyselyyn voit voittaa 100 € lahjakortin!

Kaustisen logo.

Tekninen lautakunta

Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Tekninen lautakunta vastaa kunnan infrastruktuurin kehittämisestä ja rakentamisesta sekä maa-, vesi- ja talonrakennustoiminnasta.

Teknisen lautakunnan alaisia viranhaltijoita on tekninen johtaja sekä ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö.

Teknisen lautakunnan vastuualue huolehtii teknisestä suunnittelusta, rakennuttamisesta, liikenneväylien rakentamisesta, kunnossapidosta, yleisten alueiden kunnossapidosta, liiketoiminnasta, toimitilapalveluista sekä asumisen edistämisestä.

Tekninen lautakunta ratkaisee asiat, jotka koskevat:

  • rakennusten ja muiden rakenteiden ja laitteiden luonnos- ja pääpiirustusten hyväksymistä.
  • kunnan rakentamisen suunnittelua, rakennuttamista ja rakentamista.
  • urakka- ja suunnittelusopimuksia, suunnittelijoiden valitsemista ja urakkatarjouksia.
  • työkohteen valvojan määräämistä.
  • kunnan omistamien ja hallitsemien rakennusten ja huoneistojen tilapalvelua.
  • maakaaren ja kiinteistönmuodostamislain ym. säädösten ja päätösten mukaisia kunnan toimialaan kuuluvaa kiinteistöjen edunvalvontaa.
  • kunnan metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmia.
  • tielautakunnalle yksityistielain ja yleisistä teistä annetun lain säätämiä tehtäviä sekä yleistä liikenneturvallisuutta.
  • kunnan omistamien teollisuushallien ja muiden toimitilojen vuokralle antamisen ja ottamisen periaatteita.
  • vedenjakelun katkaisemista kunnan perintäohjeen mukaisesti.

Loading