Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Kunnan avoimet virat ja toimet

Kaustisen kunnassa on avoinna määräaikaisia koulunkäyntiohjaajien tehtäviä tarkentuneen tarpeen takia seuraavasti:

– kaksi määräaikaista koulunkäyntiohjaajan paikkaa ajalle 11.8.2021-3.6.2022; osa-aikatyö, työ-tunteja 26,5 viikossa, koeaika 4 kk, työnantajan viite 029-21.

– yksi määräaikainen koulunkäyntiohjaajan sijaisuus 11.8.-22.12.2021; osa-aikatyö, työtunteja 28,5 viikossa, koeaika 2 kk, työnantajan viite 030-21.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinnat ovat ehdollisia, kunnes virkaan/toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Kelpoisuutena tehtäviin on koulunkäynnin ohjauksen ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Palk-kaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Lisätietoja
– Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, kaisu.koivisto@kaustinen.fi
– Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula, mailis.tastula@kaustinen.fi.

Hakuaika päättyy 16.6.2021 klo 12.00.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaus-tisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Hakemus” sekä työnanta-jan viitenumero. Hakemuksia ei palauteta.

VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake säh-köisesti osoitteessa https://bit.ly/Hakemusyhteenveto

7.6.2021

Luokanopettajan sijaisuus lv. 2021-2022

Kaustisen kunnan opetustoimessa ovat avoinna lv. 2021-2022 keskuskoulun (1.-6.) luokanopettajan määräaikainen sijaisuus ajalle 10.8.2021-4.6.2022. Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen luokanopettajan virkavapaa. Työnantajan viite 028-21.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 14.6.2021 klo 12.00.
Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Hakemus 028-21”. Hakemuksia ei palauteta.

VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake_opettajat

Lisätietoja
– Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, kaisu.koivisto@kaustinen.fi
– Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula, mailis.tastula@kaustinen.fi.

1.6.2021

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä, esiopettajan kelpoisuus

Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen opettajaa ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Työntekijän alkusijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 023-21.

Kelpoisuusehtona tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 § mukainen varhaiskasvatuksen opettaja esiopetuksen opettajan kelpoisuudella (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista). Myös varhaiskasvatuksen opettajan kelpoiset hakijat huomioidaan, mikäli esiopetuskelpoisuuden omaavia hakijoita ei ole.

Arvostamme alan työkokemusta sekä joustavaa, pedagogista ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 9.6.2021 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto– ja työto-distusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Hakemus VKO 023-21”. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä

Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen opettajaa 1.8.2021 alkaen. Työntekijän alkusijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 024-21.

Kelpoisuusehtona tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 § mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (lastentarhanopettaja tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus). Esiopetuksen kelpoisuus katsotaan eduksi (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista).

Arvostamme alan työkokemusta sekä joustavaa, pedagogista ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 9.6.2021 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Hakemus VKO 024-21”. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävä

Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 1.7.2021 alkaen Pajalan päiväkotiin vuorohoidon osastolle. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite 025-21.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Arvostamme alan kokemusta, joustavaa ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 9.6.2021 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Hakemus VLH 025-21”. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

19.5.2021

Kaustisen kunnan opetustoimessa ovat avoinna lv. 2021-2022

1. Järvelän koulun luokanopettajan määräaikainen sijaisuus ajalle 10.8.2021-4.6.2022. Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen luokanopettajan virkavapaa. Työnantajan viite 026-21.

2. Kaustisen kunnan laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuus ajalle 10.8.2021-4.6.2022, sijoituspaikkana Kaustisen keskuskoulu (1.-6.). Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen viranhaltijan virkavapaa. Työnantajan viite 027-21.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinnat ovat ehdollisia, kunnes virkaan/toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja
– Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, kaisu.koivisto@kaustinen.fi
– Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastulalta, mailis.tastula@kaustinen.fi.

Hakuaika päättyy 9.6.2021 klo 12.00.
Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Hakemus” sekä työnantajan viitenumero. Hakemuksia ei palauteta.

VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetoloma-ke sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake_opettajat

25.5.2021

Maatalouslomittajia

Kaustisen kunnan lomatoimeen haetaan maatalouslomittajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. 

Työ edellyttää maatalousalan koulutusta ja/tai työkokemusta karjanhoidossa, luotettavuutta ja yhteistyökykyä, sekä Suomen kielen taitoa. 

Toimialueena ovat pääsääntöisesti maito- ja lihakarjatilat Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella. 

Palkkaus KVTES:n mukaan. 

Jatkuva haku. 

Kaustinen on savuton työpaikka. 

Hakemukset os. Kaustisen kunta, lomituspalvelupäällikkö, PL 10, 69601 KAUSTINEN. 

Lisätiedot vt. lomituspalvelupäällikkö.

Sivistystoimen sijaisrekisteri

Kaustisen kunta ylläpitää perusopetuksen opettajien ja ohjaajien sekä varhaiskasvatushenkilöstön sijaisrekisteriä kesken lukuvuoden täytettäviä sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan jatkuvasti mm. luokanopettajan ja eri aineiden aineenopettajien, koulunkäyntiohjaajien sekä varhaiskasvatushenkilöstön työtehtäviin.

Pidemmät sijaisuudet sekä syksyisin alkavat vakinaiset ja määräaikaiset opettajan tehtävät laitetaan erilliseen hakuun. Työnhakijan kannattaa siis sekä ilmoittautua sijaisrekisteriin että seurata Kaustisen kunnan avoimia työpaikkoja kunnan kotisivuilta ja MOL:n sivuilta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus tehtävään määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus säädetään kelpoisuutena antaa opetusta. Opettajien kelpoisuus selvitetään tehtävien ja opetettavien aineiden mukaisesti.

Koulunkäyntiohjaajien kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväohjaaja, lähihoitaja).

Varhaiskasvatuksen avustajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja).

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja).

Varhaiskasvatusopettajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:n mukainen pätevyys.

Sijaisrekisteriin ilmoittaudutaan tekemällä hakemus ja ilmaisemalla siinä, millaisia sijaisuuksia on valmis ottamaan vastaan. Hakemukset ansioluetteloineen sekä mahdolliset opinto- ja työtodistusjäljennökset toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Sijaisrekisteri” tai sähköpostilla osoitteeseen sivistys@kaustinen.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Hakijan on itse huolehdittava hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Yhteys- ja käytettävyystietojen ajan tasalla pitäminen on edellytys sijaisuuksien tarjoamiselle.

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asenteella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Haku on jatkuva.