Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Kunnan avoimet virat ja toimet

Kaustisen kunnan ruokahuolto hakee työntekijää täyttämään kokin toimen määräaikaiseen työsuhteeseen

Sinulle on kertynyt aiemmista työtehtävistä kokemusta ammattikeittiöllä tapahtuvasta ruoanlaitosta. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja pystyt toimimaan itsenäisesti, osana keittiön tiimiä. Arvostamme yhteistyökykyä, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Koulutusvaatimuksena on alalle soveltuva tutkinto esimerkiksi ravintola- ja cateringalan perustutkinto tai vastaava koulutus sekä hygieniaosaamistodistus.

Sijaisuuden ensisijainen sijoituspaikka on Palvelukeskus Iltaruskon keittiö, mutta työntekijä sitoutuu työskentelemään myös kunnan muissa toimipisteissä. Iltaruskon keittiöllä valmistetaan ruokaa vuoden jokaisena päivänä Palvelukeskuksen asukkaille sekä muille talon ulkopuolisille asiakkaille. Työtehtäviisi kuuluu ruoanvalmistusta, erityisruokavalioiden valmistusta, salaattien valmistusta, astiahuoltoa sekä keittiön puhtaanapitoa. Noudatamme yleistyöaikaa ja palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Työn kesto noin 3 kk, työ alkaa 31.5.2021.

Kirjalliset hakemukset sekä CV:n pyydämme lähettämään siten, että ne ovat perillä 19.3.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemuksen voi lähettää sähköpostiosoitteeseen tekninen@kaustinen.fi tai postitse osoitteeseen:
Kaustisen kunta, ruokahuolto, PL 10, 69601 Kaustinen. Kuoreen merkintä tai viestin otsikoksi ”Kokki”. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja: Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä 050-4119211

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Maatalouslomittajia

Kaustisen kunnan lomatoimeen haetaan maatalouslomittajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. 

Työ edellyttää maatalousalan koulutusta ja/tai työkokemusta karjanhoidossa, luotettavuutta ja yhteistyökykyä, sekä Suomen kielen taitoa. 

Toimialueena ovat pääsääntöisesti maito- ja lihakarjatilat Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella. 

Palkkaus KVTES:n mukaan. 

Jatkuva haku. 

Kaustinen on savuton työpaikka. 

Hakemukset os. Kaustisen kunta, lomituspalvelupäällikkö, PL 10, 69601 KAUSTINEN. 

Lisätiedot vt. lomituspalvelupäällikkö.

Sivistystoimen sijaisrekisteri

Kaustisen kunta ylläpitää perusopetuksen opettajien ja ohjaajien sekä varhaiskasvatushenkilöstön sijaisrekisteriä kesken lukuvuoden täytettäviä sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan jatkuvasti mm. luokanopettajan ja eri aineiden aineenopettajien, koulunkäyntiohjaajien sekä varhaiskasvatushenkilöstön työtehtäviin.

Pidemmät sijaisuudet sekä syksyisin alkavat vakinaiset ja määräaikaiset opettajan tehtävät laitetaan erilliseen hakuun. Työnhakijan kannattaa siis sekä ilmoittautua sijaisrekisteriin että seurata Kaustisen kunnan avoimia työpaikkoja kunnan kotisivuilta ja MOL:n sivuilta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus tehtävään määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus säädetään kelpoisuutena antaa opetusta. Opettajien kelpoisuus selvitetään tehtävien ja opetettavien aineiden mukaisesti.

Koulunkäyntiohjaajien kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväohjaaja, lähihoitaja).

Varhaiskasvatuksen avustajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja).

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja).

Varhaiskasvatusopettajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:n mukainen pätevyys.

Sijaisrekisteriin ilmoittaudutaan tekemällä hakemus ja ilmaisemalla siinä, millaisia sijaisuuksia on valmis ottamaan vastaan. Hakemukset ansioluetteloineen sekä mahdolliset opinto- ja työtodistusjäljennökset toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Sijaisrekisteri” tai sähköpostilla osoitteeseen sivistys@kaustinen.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Hakijan on itse huolehdittava hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Yhteys- ja käytettävyystietojen ajan tasalla pitäminen on edellytys sijaisuuksien tarjoamiselle.

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asenteella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Haku on jatkuva.