Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Kunnan avoimet virat ja toimet

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus, Pajalan päiväkoti

Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaista ajalle 4.5.-21.8.2021. Työntekijän sijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 020-21.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Pätevien haki-joiden puuttuessa otamme huomioon myös epäpätevät hakijat. Arvostamme alan kokemusta, jous-tavaa ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiin-nostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitou-tuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 30.4.2021 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistus-jäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTI-NEN. Kuoren päälle sana ”Hakemus VLH 020-21”. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

16.4.2021

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus, Pajalan päiväkoti

Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaista ajalle 7.5.-30.6.2021. Työntekijän sijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 021-21.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Pätevien haki-joiden puuttuessa otamme huomioon myös epäpätevät hakijat. Arvostamme alan kokemusta, jous-tavaa ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiin-nostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 30.4.2021 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistus-jäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Hakemus VLH 021-21”. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

16.4.2021

Avoinna olevat opetustoimen tehtävät lv. 2021-2022

 1. Kaustisen musiikkilukion matemaattisten aineiden lehtorin virka 10.8.2021 alkaen. Työnantajan viite 009-21.
 2. Kaustisen kunnan laaja-alaisen erityisopettajan virka 10.8.2021 alkaen, alkusijoituspaikkana Kaustisen keskuskoulu (7.-9.). Työnantajan viite 010-21.
 3. Luokanopetuksen tuntiopettajan tehtävä alkaen 10.8.2021, alkusijoituspaikkana Kaustisen keskuskoulu (1.-6.). Työnantajan viite 011-21.
 4. Luokanopetuksen tuntiopettajan tehtävät ajalle 10.8.2021-4.6.2022, alkusijoituspaikkana Järvelän koulu. Määräaikaisuuden perusteena on talousarviokäsittelyssä myönnetty lisäopettajamääräraha kolmen peräkkäisen suuren ikäluokan oppilasmäärän takia. Työnantajan viite 012-21.
 5. Keskuskoulun (1.-6.) luokanopetuksen tuntiopettajan sijaisuus ajalle 10.8.-22.12.2021 tai siihen saakka, kun vakituinen viran haltija palaa työhön. Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen tuntiopettajan virkavapaa. Työnantajan viite 013-21.
 6. Kaustisen musiikkilukion biologian ja maantieteen tuntiopettajan sijaisuus ajalle 10.8.2021-6.2.2022 tai siihen saakka, kun vakituinen viran haltija palaa työhön. Tehtävään kuuluu mahdollisesti myös tutorointi ja terveystiedon opetusta. Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen tuntiopettajan virkavapaa. Työnantajan viite 014-21.
 7. Keskuskoulun (1.-6.) luokanopettajan määräaikainen sijaisuus ajalle 10.8.-22.12.2021 tai siihen saakka, kun vakituinen viran haltija palaa työhön. Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen tuntiopettajan virkavapaa. Työnantajan viite 015-21.
 8. Keskuskoulun (7.-9.) uskonnon sivutoimisen tuntiopettajan tehtävät ajalla 10.8.2021-4.6.2022. Työaika on 7-9 vvt. Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen viranhaltijan osa-aikaisuus. Tehtävään voidaan mahdollisesti liittää myös muiden aineiden opetusta. Työnantajan viite 016-21.
 9. Keskuskoulun (7.-9.) biologian ja maantiedon lehtorin viransijaisuus ajalla 10.8.2021-4.6.2022. Määräaikaisuuden perusteena vakituisen viranhaltijan virkavapaa. Työnantajan viite 017-21.
 10. Koulunkäyntiohjaajan tehtävät alkaen 11.8.2021. Työaika vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantajan viite 018-21.
 11. Kuuden määräaikaisen koulunkäyntiohjaajan tehtävät ajalle 11.8.2021-3.6.2022, työaika ja sijoituspaikka kussakin tehtävässä määräytyy lukuvuosisuunnittelun myötä kevään aikana. Työaika kolmella ohjaajalla on vähintään 25 tuntia viikossa, muilla vähintään 23 tuntia viikossa. Määräaikaisuuden perusteena on lukuvuodelle määritelty ohjaajatarve. Työnantajan viite 019-21.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinnat ovat ehdollisia, kunnes virkaan/toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä toistaiseksi täytettävien tehtävien osalta hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Koulunkäyntiohjaajilla kelpoisuutena on koulunkäynnin ohjauksen ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Palkkaus määräytyy opettajaviroissa OVTES:n ja koulunkäyntiohjaajilla KVTES:n mukaan. Pätevien hakijoiden puuttuessa toistaiseksi voimassa olevat tehtävät täytetään määräajaksi 11.8.2021 – 4.6.2022. Tehtävissä 1-4 ja 8-11 noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa ja tehtävissä 5-7 noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

– Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, kaisu.koivisto@kaustinen.fi
– Musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, puh. 040 556 1783, ilona.salomaa-uusitalo@kaustinen.fi
– Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastulalta, mailis.tastula@kaustinen.fi.

Hakuaika päättyy 23.4.2021 klo 12.00.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Hakemus” sekä työnantajan viitenumero. Hakemuksia ei palauteta.

VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti:

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

30.3.2021

Nuorisotyöntekijä

Kaustisen kunta hakee nuorisotyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen vahvistamaan erityisesti nuorten mielenterveys- ja ehkäisevää päihdetyötä.

Nuorisotyöntekijän tehtäväkenttänä on läsnäolo nuorten keskuudessa, ennalta ehkäisevä nuorisotyö, päihdevalistus- sekä laillisuuskasvatustyö ja moniammatillinen yhteistyö koulujen ja muiden kunnan eri toimijoiden kanssa. Nuorisotyöntekijä toimii myös harrastustoiminnassa sekä tapahtumien toteuttamisessa ja nuorisotilan nuortenilloissa, joten työhön sisältyy myös ilta- ja viikonlopputyötä. Koulujen loma-aikoina työtehtävät muodostuvat kokonaan nuoriso- ja vapaa-aikatoimen tehtävistä.

Edellytämme tehtävissä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa sekä kokemusta työtehtävien mukaisista nuorten kanssa työskentelystä. Odotamme valittavan henkilön olevan oma-aloitteinen, yhteistyötaitoinen, organisointikykyinen ja hyvät digitaidot omaava. Lisäksi hänen tulee omata monipuolisia työ- ja ohjausmenetelmiä nuorisotyöhön.

Työtehtävä on määräaikainen 16.4.2021-31.12.2021, mutta työ todennäköisesti jatkuu myös vuoden 2022 ajan. Työn alkamispäivä voidaan sopia joustavasti työntekijän kanssa. Työaika on luultavasti 100 %, mutta vähintään 50 %, ja se sovitaan työntekijän kanssa.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Tehtäviin sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen työn aloittamista toimittaa nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaikaa jatketaan 27.4.2021 klo 12 saakka, aiemmin paikkaa hakeneet otetaan huomioon haussa. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Hakemus 008-21/Nuorisotyöntekijä”. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätiedot:
– Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula, mailis.tastula@kaustinen.fi, puh. 050 4436 877
– Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää, aija.jarvenpaa@kaustinen.fi, puh. 040 516 8404

Kaustinen 14.4.2021

Vesilaitoksen hoitaja

Kaustisen kunta hakee vesilaitoksen hoitajaa vakituiseen toimeen 3.5.2021 alkaen.

Vesilaitoksen hoitajan keskeisiin tehtäväkokonaisuuksiin kuuluu vedenottamoiden, vesilaitosten, sekä paineenkorotuspumppaamoiden käytön valvonta sekä niiden huolto, ylläpito sekä kehittämistehtävät. Työtehtäviin sisältyy myös vedenoton vaikutuksien tarkkailu sekä vesijohtoverkon huolto- ja kunnossapitotehtäviä. Työtehtäviin kuuluvat myös tarvike ja tarveaine tarjouspyynnöt ja tilaukset laitoskohteisiin (kemikaalit, varaosat, määräaikaishuollot).

Vesilaitoksen hoitajan tehtäviin lisätään käytettävissä olevan työajan puitteissa mm. kunnallistekniikan, kiinteistönhuollon tai talotekniikan työtehtäviä.

Edellytämme:

– Soveltuvaa tutkintoa tai kokemusta kunnallisteknisistä töistä/LVISA-töistä.

 • Voimassa olevaa talousveden vesityökorttia (vesilaitos-, sekä vesijohtoverkosto)
 • B ajoneuvoluokan ajo-oikeutta.
 • Oman auton käyttömahdollisuutta.
 • Osallistumista säännöllisen työajan ulkopuoliseen varallaoloon.

Eduksi katsotaan:

 • Itsenäistä otetta työtehtäviin ja riittävää osaamista tehtävien suorittamiseen.
 • Hyviä asiakaspalvelu-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietoteknisiä taitoja.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten (TS) mukaan. Tehtävää täytettäessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus 2 kk sisällä toimen vastaanottamisesta.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 14.4.2021 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

ilkka.narhi@kaustinen.fi

tai

Kaustisen kunta

PL 10

69601 KAUSTINEN

Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja toimesta antaa tekninen johtaja Ilkka Närhi puh. 040 769 8668.

Tekninen toimi, kolme kesätyöntekijää

Kaustisen kunnan tekninen toimi hakee kolmea (3) kesätyöntekijää kunnan viher- ja ulkoilualueiden hoitotehtäviin.

Työtehtäviin kuuluu kunnan puistojen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen ympäristönhoito, urheilu- ja ulkoilualueidenhoito sekä kiinteistönhoidon avustavat työtehtävät.

Työ on kokopäiväinen ja työaika on 38,25 h/viikko. Työn kesto 3 kk. Työ alkaa 1.6.2021.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten (KVTES) mukaan.

Tehtävässä edellytetään ajokorttia (B), 18 vuoden ikää sekä kykyä fyysiseen työhön.

Odotamme kesätyöntekijöiltä yhteistyökykyä, itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyä sekä reipasta asennetta.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 9.4.2021 klo 15:00 mennessä osoitteeseen:

ilkka.narhi(a)kaustinen.fi

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Ilkka Närhi puh. 040 769 8668.

Maatalouslomittajia

Kaustisen kunnan lomatoimeen haetaan maatalouslomittajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. 

Työ edellyttää maatalousalan koulutusta ja/tai työkokemusta karjanhoidossa, luotettavuutta ja yhteistyökykyä, sekä Suomen kielen taitoa. 

Toimialueena ovat pääsääntöisesti maito- ja lihakarjatilat Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella. 

Palkkaus KVTES:n mukaan. 

Jatkuva haku. 

Kaustinen on savuton työpaikka. 

Hakemukset os. Kaustisen kunta, lomituspalvelupäällikkö, PL 10, 69601 KAUSTINEN. 

Lisätiedot vt. lomituspalvelupäällikkö.

Sivistystoimen sijaisrekisteri

Kaustisen kunta ylläpitää perusopetuksen opettajien ja ohjaajien sekä varhaiskasvatushenkilöstön sijaisrekisteriä kesken lukuvuoden täytettäviä sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan jatkuvasti mm. luokanopettajan ja eri aineiden aineenopettajien, koulunkäyntiohjaajien sekä varhaiskasvatushenkilöstön työtehtäviin.

Pidemmät sijaisuudet sekä syksyisin alkavat vakinaiset ja määräaikaiset opettajan tehtävät laitetaan erilliseen hakuun. Työnhakijan kannattaa siis sekä ilmoittautua sijaisrekisteriin että seurata Kaustisen kunnan avoimia työpaikkoja kunnan kotisivuilta ja MOL:n sivuilta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus tehtävään määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus säädetään kelpoisuutena antaa opetusta. Opettajien kelpoisuus selvitetään tehtävien ja opetettavien aineiden mukaisesti.

Koulunkäyntiohjaajien kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväohjaaja, lähihoitaja).

Varhaiskasvatuksen avustajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja).

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja).

Varhaiskasvatusopettajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:n mukainen pätevyys.

Sijaisrekisteriin ilmoittaudutaan tekemällä hakemus ja ilmaisemalla siinä, millaisia sijaisuuksia on valmis ottamaan vastaan. Hakemukset ansioluetteloineen sekä mahdolliset opinto- ja työtodistusjäljennökset toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Sijaisrekisteri” tai sähköpostilla osoitteeseen sivistys@kaustinen.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Hakijan on itse huolehdittava hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Yhteys- ja käytettävyystietojen ajan tasalla pitäminen on edellytys sijaisuuksien tarjoamiselle.

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asenteella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Haku on jatkuva.