Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!   Kaustisen kunta toivottaa lämpöistä kesää!

Kaustisen logo.

Kaustisen kunnan hyvinvointikertomus 2017-2021 sekä hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

Kaustisen kunnan hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2021 sekä hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.10.2023. Dokumentti on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kunnan hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunta on vastuussa laajan hyvinvointikertomuksen tekemisestä kerran valtuustokaudessa.

Hyvinvointisuunnitelma rakennetaan valtuustokausittain ja sen lähtökohtana ovat strategia sekä tilasto- ja tutkimustietoon perustuva tieto kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä arjen turvallisuudesta. Suunnitelman avulla varmistetaan toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja yhteistyö eri toimijoiden välillä.

Hyvinvointikertomuksessa arvioidaan hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja kuvataan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden ajankohtaista tilaa.

Loading