Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!   Kaustisen kunta toivottaa lämpöistä kesää!

Kaustisen logo.

  OPISKELUHUOLTO

  Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

  Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.
  Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

  Koulukuraattori

  Koulukuraattorin työ on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää työtä oppijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja koulunkäynnin tukemiseksi. Työhön voi sisältyä keskusteluja oppijan/oppijoiden kanssa, luokkamuotoista työtapoja ja tukitoimien suunnittelua ja toteutusta yhdessä koulun muiden toimijoiden kanssa. Kuraattorin työtä ohjaa luottamuksellisuus ja kunnioittava suhtautumistapa oppijoihin sekä huoltajiin.

  Kuraattoreiden yhteystiedot löytyvät yhteystiedoista. (Linkki yhteystietoihin.)

  Koulupsykologi

  Koulupsykologin työn keskeisenä tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen erityisesti koulunkäynnin ja oppimisen näkökulmasta (oppimisvaikeustutkimukset, mutta myös muut tutkimukset ja tuki). Psykologipalveluihin hakeudutaan kuraattorin kautta.

  Kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma.

  Loading