Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!   Kaustisen kunta toivottaa lämpöistä kesää!

Kaustisen logo.

  Kaavoitus

  Kaavoituksen tavoitteena on ohjata yhdyskuntien rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua. Alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi kunta laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja.

  Yleiskaavoitus

  Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet ja se toimii perustana asemakaavojen laatimisessa. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

  Asemakaavoitus

  Asemakaava on alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden kunta- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

  Kaustisen kunnan kaavojen käsittelyvaiheet:

  Kaavan laatiminen etenee seuraavanlaisesti:

  • Kunnan päätös kaavan laatimisesta
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpito
  • Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen
  • Kaavaehdotuksen nähtävilläpito
  • Kaavaehdotus kunnanvaltuuston käsittelyyn

  Kaavat

  Keskustan osayleiskaavan liitteet:

  Kaustisen asemakaavat:

  Salonkylä - Nikula - Järvelä -osayleiskaavat:

  Loading