Vastaa Kaustisen ilmastokyselyyn voit voittaa 100 € lahjakortin!

Kaustisen logo.

Ympäristöteknisten tutkimusten tuloksia Oosinharjulta, Kalavedeltä sekä vanhalta saha-alueelta

Ympäristökonsultointia ja -suunnittelua tarjoava yritys Envineer Oy on vuonna 2023 toteuttanut ympäristöteknisiä tutkimuksia Kaustisen Oosinharjun täyttömaan sekä vanhan saha-alueen ja Kalaveden kaatopaikan alueilla. Tutkimusalueiden likimääräinen sijainti on osoitettu oheisessa kuvassa mustilla kuvioilla.

Oosinharjun täyttömaan, vanhan saha-alueen sekä Kalaveden kaatopaikan tutkimusalueella paikoin havaituista jätteistä, tai paikoin kohonneesta sinkkipitoisuudesta, ei arvioida aiheutuvan ympäristö- tai terveyshaittaa, eikä riskiä pohjaveden laadulle. Toteutettujen tutkimusten perusteella alueella ei ole ympäristö- ja/tai terveyshaitan poistamiseen perustuvaa puhdistustarvetta, eikä alueella liikkumista, tai sen nykyistä käyttöä ole tarvetta rajoittaa siihen perustuen.

Lisätietoja antavat kunnan ympäristötarkastajat

Pia-Lena Närhi puh. 040 739 3977
Hanna Puputti puh. 050 304 2254
Ympäristövalvonnan yhteissähköpostiosoite: ymparisto@kaustinen.fi

Loading