Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!   Kaustisen kunta toivottaa lämpöistä kesää!

Kaustisen logo.

Kuntalaiskyselyn tuloksia

Kaustisen kunnan 21 kysymystä käsittävä kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta kunnan toiminnassa ja palvelujen tuottamisesta julkaistiin lokakuun 2023 lopulla ja vastauksia kerättiin sunnuntaihin 26.11.2023 saakka. Kyselyyn saapui yhteensä 72 vastausta; 3 vastausta oli annettu paperilomakkeella ja 69 vastausta verkkolomakkeella. Vastaukset annettiin anonyymisti.

Tulokset

Kyselyyn vastanneista 78 % (56 kpl) ilmoitti, ettei ole kokenut epäasiallista kohtelua eikä syrjintää kunnan palveluissa. Vastanneista 22 % (16 kpl) vastasi kokeneensa epäasiallista kohtelua sekä syrjintää. Alla olevan linkin takana on esitetty graafisesti kyselyn tuloksia. Kysely sisälsi myös sanallisia kysymyksiä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen Kaustisen kunnassa

Poimintoja saapuneista kehitysehdotuksista kunnan toiminnan kehittämiseksi

  • Nyt olisi oikea aika keskittyä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Toteutetaan lapsille uudet esiopetustilat jotka ovat terveelliset, turvalliset, lapsia inspiroiva ympäristö, lähellä liikuntapaikkoja/luontoa. Näin ollen luodaan lapsille hyvät kouluvalmiudet ja suodaan heille ilo liikkua luonnossa!
  • Kylillä asuvat tasavertaiseen asemaan kirkonkylällä asuviin nähden.
  • Päätöksenteon rehellisyys ja oikeudenmukaisuus kunniaan.
  • Ihmisten kohtelussa, esimerkiksi asiakaspalvelussa tulee olla kohtelias.
  • Esteettömyys eri palveluihin sekä turvallisempia reittejä koululaisille.
  • Tasa-arvoiset tienhoidot kaikille kuntalaisille.

Kaustisen kunta kiittää kaikkia kyselyyn vastaamisesta ja vaikuttamisesta kunnan toiminnan kehittämiseen!

Loading