Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!

Kaustisen logo.

  Tuntijako

  Kaustisen perusopetuksessa käytetään lukuvuonna 2022-2023 seuraavaa tuntijakoa:

  Aine 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk
  Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 4 4
  A1-kieli englanti 2 2 3 2
  B1-kieli ruotsi 2
  Matematiikka 3 3 4 4 4 3
  Ympäristö- ja luonnontieto 2 2 3 3 2 2
  Biologia ja maantieto
  Fysiikka ja kemia
  Terveystieto
  Uskonto 1 1 2 2 1 1
  Historia ja yhteiskuntaoppi 2 2
  Musiikki 1 1 1 1 2 2
  Kuvataide 1 1 1 1 2 2
  Käsityö 1 1 2 2 2 2
  Liikunta 2 2 2 2 2 2
  Koulukohtaiset taito- ja taideaineet 2 2 2 2 2
  Kotitalous
  Oppilaanohjaus
  Tietotekniikka
  Valinnaiset aineet 1 1
  Yhteensä 21 21 23 23 25 25

  Loading