Kaustisen logo.

    Kotisivurakenne Mailiksen malli -Excel >> Yleisteksi

    – hyvinvointia edistävät kunnan ja alueelliset suunnitelmat (kuntastategia, hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, alueellinen vastaava, alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, alueellinen päihde- ja mielenterveysstrategia)

    – linkit LIIKUNTA- ja KULTTUURIkohtiin

    – tekstiä ja linkit kolmannen sektorin toimijoihin ja yhteisöihin

    – linkit valtakunnallisiin kuntaa koskeviin mittareihin, esim TEAviisari, kouluterveyskysely