Vastaa Kaustisen ilmastokyselyyn voit voittaa 100 € lahjakortin!

Kaustisen logo.

  Kotisivurakenne Mailiksen malli -Excel >> Yleisteksi

  – hyvinvointia edistävät kunnan ja alueelliset suunnitelmat (kuntastategia, hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, alueellinen vastaava, alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, alueellinen päihde- ja mielenterveysstrategia)

  – linkit LIIKUNTA- ja KULTTUURIkohtiin

  – tekstiä ja linkit kolmannen sektorin toimijoihin ja yhteisöihin

  – linkit valtakunnallisiin kuntaa koskeviin mittareihin, esim TEAviisari, kouluterveyskysely

  Loading