Kaustisen logo.

Kaustisen kunnanvirasto

Kunnanvirasto on pääsääntöisesti avoinna arkisin ma - pe klo 8.00 - 15.00. Kunnanviraston viranhaltijoihin ja työntekijöihin voi olla yhteydessä käymällä kunnanvirastossa,  soittamalla, ottamalla yhteyttä kirjeitse tai sähköisesti.

Koronapandemian aikana suosimme sähköistä tai puhelimitse tehtävää yhteydenottoa.

Yhteystiedot

Kunnantalo.

Yhteispalvelujen asiointipiste

Asiointipisteessä on kunnan omien palvelujen lisäksi saatavilla verohallinnon, Kelan, TE-palvelujen sekä Digi- ja väestöviraston (ent. Maistraatti) avustavia palveluja. Asiointipisteessä on käytössä asiakaspääte viranomaisten sähköisten palvelujen käyttöä varten.

Asiointipiste on muuttanut TE-toimiston puolelle.

Asiointipiste on avoinna ma – to klo 9.00 – 12.00. Perjantaisin asiointipiste on suljettuna.

Kunnanviraston palvelut:

 • yleinen neuvonta
 • asiakirjojen ja hakemusten vastaanotto
 • kopiointipalvelu
 • esitteiden, oppaiden ja lomakkeiden jakaminen
 • kassapalvelut
 • julkaisujen myynti
 • matkailuneuvonta ja esitteiden jakaminen
 • opastuspalveluiden varaaminen, Kaustisen seudun oppaat ry
 • Verohallinto
  • sähköisessä muodossa olevien lomakkeiden, verotusohjeiden ja informaation jakeluun liittyvät tehtävät
  • sähköisten palveluiden käyttöön opastaminen
  • yhteispalvelupisteessä ei anneta veroneuvontaa. Veroneuvonnan valtakunnalliset palvelunumerot löytyvät Verohallinnon sivuilta
 • Digi- ja väestövirasto (ent. Maistraatti)
  • sähköisessä muodossa olevien lomakkeiden ja informaation jakeluun liittyvät tehtävät.

Sähköinen asiointi

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetyssä laissa (13/2003) säädetään viranomaisten ja niiden asiakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista. 

Laki koskee asian sähköistä vireillepanoa, käsittelyä ja päätöksen tiedoksiantoa. Lakia sovelletaan soveltuvin osin myös muuhun viranomaistoimintaan, kuten neuvontaan ja tiedottamiseen. 

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan internetin tai sähköpostin välityksellä tapahtuvaa asiointia. Sähköinen asiointi ei korvaa perinteisiä asiointitapoja, vaan mahdollisuus suulliseen ja kirjalliseen asiointiin säilyy edelleen. Tarkoitus on vain tarjota perinteisten tapojen rinnalle vaihtoehto ja parantaa asioinnin sujuvuutta hallinnossa. Sähköisen asioinnin laki tuli voimaan 1.2.2003. 

Vastuu viestin perille menosta

Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Viranomainen voi ilmoittaa sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle. Ilmoitus voidaan tehdä myös automaattisena kuittauksena. Viranomaisen passiivisuus vastaanottokuittauksen lähettämisessä on lähettäjälle viesti siitä, että sähköistä asiakirjaa ei ole vastaanotettu.

Sähköisiä viestejä koskevat samat säännöt kuin muutakin kirjesalaisuutta, yksityisyyden suojaa ja hyvää tiedonhallintatapaa. Sähköisiä viestejä voidaan kuitenkin teknisesti muokata, jos se on tarpeen viestin saattamiseksi luettavaan muotoon.

Turvasähköposti

Kaustisen kunnalle voi lähettää myös turvasähköpostia. Jokaiselle osastolle on oma osoitteensa:

Hallinto- ja kehittämispalvelut

Sivistyspalvelut

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Verkkoasiointi

Kaustisen kunnalla on kunnanviraston asiointipisteessä (TE-toimiston puolella) käytössä asiakaspääte sekä kirjastossa kuusi asiakaspäätettä, jotka ovat asiakkaiden käytössä. Yhteispalvelupisteen asiakaspääte on asiakkaiden käytettävissä viranomaisasiointia varten.

Kirjastossa on internetyhteyksin varustettuja yleisökoneita. Alakerran koneet on sijoitettu käsikirjastoon ja sivuhuoneeseen ja ne on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Osalla koneita voi myös skannata kuvia ja tulostaa. Asiakaspäätteiden vieressä on tietokone, jolle ei tarvitse varata aikaa. Käyttöaika on korkeintaan 15 minuuttia. Koneiden käyttö on maksutonta ja aika varataan etukäteen kirjastosta.
Tietokoneisiin ei saa asentaa omia sovelluksia tai muuttaa selaimen asetuksia.

Kirjaston lainat voi uusia ja kirjoja varata verkkotunnuksen hankkimalla. Tunnuksen saa kirjastosta.

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä.
Kuntalaisaloite on mahdollista tehdä myös internetissä täyttämällä aloitelomake.

Aloitteet kirjataan saapuneeksi ja ne toimitetaan edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle käsittelyä varten. Kirjaamisen yhteydessä aloite saa diaarinumeron, jolla aloitteen käsittelyä seurataan.
Kuntalaisaloitteella on oltava merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Kaustisen kunnan tarjouspyynnöt ja tarjousten jättäminen

Kaustisen kunta uudisti kesällä hankintaohjeensa. Hankintaohjeen mukaisesti Kaustisen kunnan tarjouspyynnöt julkaistaan Tarjouspalveluportaalissa. Pienhankintapalvelussa ja Hilma -julkiset hankinnat palvelussa hankinnan suuruuden mukaan. Tarjoukset tulee toimittaa sähköisinä tarjouksina em. palveluissa tarkemmin esitetyllä tavalla. Palveluihin tulee rekisteröityä.

Palaute

Jos haluat antaa kunnalle palautetta, tehdä kysymyksiä tai toimenpide-ehdotuksia, tee ne kirjallisesti kirjeellä tai sähköpostilla. Palautteen voi lähettää myös palautelomakkeella.

Sähköiset laskut

 • Asiakkaat voivat ottaa vastaan Kaustisen kunnalta sähköisiä laskuja hyväksymällä omassa verkkopankissaan Kaustisen kunnan e-laskujen lähettäjäksi.
 • Kaustisen kunta on siirtynyt vastaanottamaan sähköisiä verkkolaskuja.
  • OVT -tunnus: 003701789816.
  • CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029
 • Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6.

Tilavaraukset ja hinnastot

Kunnanviraston kokoustilojen ja kahvituksen varaaminen

Kokoustilat ja kahvit varataan hallintosihteeriltä tai palveluneuvojalta. Samalla mainitaan onko tarvetta av-välineistölle. Muistathan varata kokoustilan ajoissa.

Kokoustilan varaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki koneet ja laitteet sekä valot tulevat sammutettua pois lähdettäessä.

Kahvitilaukset viimeistään kahta arkipäivää ennen tilaisuutta. Kohdasta kahvitus näet tilattavissa olevat tuotteet ja hinnaston.

Viikonlopuille kunnantalon kokoustiloja ei ole mahdollista vuokrata.

Huomioithan koronarajoitukset ja suositukset järjestäessäsi kokouksia Kaustisen kunnan kokoustiloihin!

Urheilutalo

Tilojen ajantasainen käyttökalenteri löytyy urheiluseuran sivuilta.

Yritykset, yhdistykset, seurat ja yksityiset henkilöt voivat varata vuoron urheilutalolta lukuvuodeksi kerrallaan. Hakemus tehdään kirjallisena elokuun 15. päivään mennessä. Kausi alkaa 1.9. ja päättyy 30.4. Hinnasto ja varauslomake löytyy lomakkeistamme.

Varauslomake palautetaan osoitteeseen: Kaustisen kunta, Sivistystoimi, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen tai Kaustisen Pohjan-Veikot, Urheilutie 10, 69600 Kaustinen. Kuoreen merkintä: ”Liikuntavuorojen varaus”.

Satunnaisia vapaita vuoroja voi tiedustella ympäri vuoden Kaustisen Pohjan-Veikkojen toimistosta. Toimiston aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta.

Salivuorot ja muu urheilutalon säännöllinen toiminta on tauolla toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Myös kesäksi voit myös varata vuoroja Kaustisen Pohjan-Veikkojen toimistosta. Kesäkaudellakin urheilutalon käytöstä laskutetaan lomakkeistamme löytyvän normaalin sivistystoimen hinnaston mukaisesti.

Koulujen tilat

Alakoulujen tilat varataan koulujen apulaisrehtoreilta, yläkoulun ja musiikkilukion tilojen varaukset koulusihteeriltä; katso tarkemmin sivistystoimen hinnastosta. Apulaisrehtoreiden ja koulusihteerin tiedot löydät yhteystiedoista.

Tutkimuslupahakemukset

Tutkimuslupahakemuksia varten pyydämme täyttämään lomakkeet

tutkimuslupahakemus ja

selvitys tutkimusrekisteritiedoista.

Lomakkeiden täyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

Tutkimuslupapäätös lähetetään teille lomakkeella antamaanne osoitteeseen.