Kaustisen logo.

Kaustisen kunnanvirasto

Kunnanvirasto on pääsääntöisesti avoinna arkisin ma - pe klo 8.00 - 15.00. Kunnanviraston viranhaltijoihin ja työntekijöihin voi olla yhteydessä käymällä kunnanvirastossa,  soittamalla, ottamalla yhteyttä kirjeitse tai sähköisesti.

Yhteystiedot

Kunnantalo.

Yhteispalvelujen asiointipiste

Kappelintie 13, 69600 Kaustinen (ovi kunnanviraston pääovesta oikealla)
Palveluneuvojan puhelinnumero on 050 567 4247.

Aukioloaika ma – to klo 9 – 12

Asiointipiste on kunnan ylläpitämä palvelupiste, jossa asiakasta ohjataan Kelan, TE-palveluiden, Veron ja Digi- ja väestötietoviraston sähköiseen asiointiin. Asiointipisteellä voit saada yleisluontoista neuvontaa ja opastusta kunnan palveluneuvojalta, joka opastaa asiakasta oikeisiin verkkopalveluihin, ja neuvoo verkkopalveluiden käytössä. Asiakasta rohkaistaan itsenäiseen asiointiin verkossa.

Asiointipiste tarjoaa asiakkaiden käyttöön verkkopäätteen, ja yhteydet verkkoasiointia – ja tapauskohtaisesti Kelan etäpalveluasiointia – varten. Asiakkaita opastetaan tarvittaessa laitteiden käytössä. Sähköistä verkkoasiointia varten kannattaa varata mukaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Kelan etäpalveluasiointia varten tarvitaan henkilökortti tai muu kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Asiointipisteeltä on mahdollisuus myös saada paperisia lomakkeita, sekä jättää Kelaan, TE-palveluun tai työllisyyden kuntakokeiluun osoitettuja asiakirjoja.

Asiointipisteen sisäänkäynnin oikealla puolella on postilaatikko Kelaan, TE-toimistoon ja työllisyyden kuntakokeiluun osoitettua postia varten. Postilaatikko tyhjennetään arkiaamuisin klo 9. Postin voi asiointipisteen aukioloaikana tuoda myös suoraan asiointipisteeseen, jossa posti leimataan, ja välitetään eteenpäin oikealle taholle saman päivän aikana.

OmaKelan asiointipalvelussa voit hoitaa lähes kaikki Kela-asiasi, muun muassa hakea useimpia etuuksia, sekä lähettää liitteitä ja viestejä Kelaan. Omakelaan pääset tästä

Kelan puhelinpalvelussa voit myös hoitaa kaikki kiireelliset asiat. Puhelinpalvelun kautta voit halutessasi varata pitemmän puheajan Kela-virkailijan kanssa.

esim.

 • Asuminen 020 692 210
 • Eläkkeet 020 692 202
 • Toimeentulotuki 020 692 207
 • Sairastaminen ja kortit 040 692 204
 • Työttömyys 020 692 210
 • Kuntoutus ja vammaistuet 020 692 209
 • Vanhemmuus 020 692 206
 • Opiskelu ja asevelvollisuus 020 692 209
 • Perintä 020 634 4940
 • Turvakieltoasiakkaat 020 635 3500
 • Kansainväliset tilanteet 020 634 020

Kelan ajanvarauspalvelua on tarjolla asiakkaille kerran kuukaudessa, kunkin kuukauden toisena tiistaina klo 9 – 12.  Kelan virkailijalle varataan aika valtakunnan verkon numerosta (katso numerot yllä).

Kunnanviraston neuvontapiste:

Kunnanviraston neuvontapisteessä ei enää toimi yhteispalvelujen asiointipisteenä. Neuvontapiste avustaa kunnan omissa palveluissa mm:

 • yleinen neuvonta
 • asiakirjojen ja hakemusten vastaanotto
 • kopiointipalvelu
 • esitteiden, oppaiden ja lomakkeiden jakaminen
 • kassapalvelut
 • julkaisujen myynti
 • matkailuneuvonta ja esitteiden jakaminen.

Neuvontapiste on avoinna kunnanviraston aukioloaikoina klo 8.00 – 15.00.  Neuvonnan puhelinnumero 040 652 7692 palvelee aukioloaikoina.

Sähköinen asiointi

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetyssä laissa (13/2003) säädetään viranomaisten ja niiden asiakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista. 

Laki koskee asian sähköistä vireillepanoa, käsittelyä ja päätöksen tiedoksiantoa. Lakia sovelletaan soveltuvin osin myös muuhun viranomaistoimintaan, kuten neuvontaan ja tiedottamiseen. 

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan internetin tai sähköpostin välityksellä tapahtuvaa asiointia. Sähköinen asiointi ei korvaa perinteisiä asiointitapoja, vaan mahdollisuus suulliseen ja kirjalliseen asiointiin säilyy edelleen. Tarkoitus on vain tarjota perinteisten tapojen rinnalle vaihtoehto ja parantaa asioinnin sujuvuutta hallinnossa. Sähköisen asioinnin laki tuli voimaan 1.2.2003. 

Vastuu viestin perille menosta

Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Viranomainen voi ilmoittaa sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle. Ilmoitus voidaan tehdä myös automaattisena kuittauksena. Viranomaisen passiivisuus vastaanottokuittauksen lähettämisessä on lähettäjälle viesti siitä, että sähköistä asiakirjaa ei ole vastaanotettu.

Sähköisiä viestejä koskevat samat säännöt kuin muutakin kirjesalaisuutta, yksityisyyden suojaa ja hyvää tiedonhallintatapaa. Sähköisiä viestejä voidaan kuitenkin teknisesti muokata, jos se on tarpeen viestin saattamiseksi luettavaan muotoon.

Turvasähköposti

Kaustisen kunnalle voi lähettää myös turvasähköpostia. Jokaiselle osastolle on oma osoitteensa:

Hallinto- ja kehittämispalvelut

Sivistyspalvelut

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Verkkoasiointi

Kaustisen kunnalla on kunnanviraston asiointipisteessä (TE-toimiston puolella) käytössä asiakaspääte sekä kirjastossa kuusi asiakaspäätettä, jotka ovat asiakkaiden käytössä. Yhteispalvelupisteen asiakaspääte on asiakkaiden käytettävissä viranomaisasiointia varten.

Kirjastossa on internetyhteyksin varustettuja yleisökoneita. Alakerran koneet on sijoitettu käsikirjastoon ja sivuhuoneeseen ja ne on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Osalla koneita voi myös skannata kuvia ja tulostaa. Asiakaspäätteiden vieressä on tietokone, jolle ei tarvitse varata aikaa. Käyttöaika on korkeintaan 15 minuuttia. Koneiden käyttö on maksutonta ja aika varataan etukäteen kirjastosta.
Tietokoneisiin ei saa asentaa omia sovelluksia tai muuttaa selaimen asetuksia.

Kirjaston lainat voi uusia ja kirjoja varata verkkotunnuksen hankkimalla. Tunnuksen saa kirjastosta.

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä.
Kuntalaisaloite on mahdollista tehdä myös internetissä täyttämällä aloitelomake.

Aloitteet kirjataan saapuneeksi ja ne toimitetaan edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle käsittelyä varten. Kirjaamisen yhteydessä aloite saa diaarinumeron, jolla aloitteen käsittelyä seurataan.
Kuntalaisaloitteella on oltava merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Kaustisen kunnan tarjouspyynnöt ja tarjousten jättäminen

Kaustisen kunta uudisti kesällä hankintaohjeensa. Hankintaohjeen mukaisesti Kaustisen kunnan tarjouspyynnöt julkaistaan Tarjouspalveluportaalissa. Pienhankintapalvelussa ja Hilma -julkiset hankinnat palvelussa hankinnan suuruuden mukaan. Tarjoukset tulee toimittaa sähköisinä tarjouksina em. palveluissa tarkemmin esitetyllä tavalla. Palveluihin tulee rekisteröityä.

Palaute

Jos haluat antaa kunnalle palautetta, tehdä kysymyksiä tai toimenpide-ehdotuksia, tee ne kirjallisesti kirjeellä tai sähköpostilla. Palautteen voi lähettää myös palautelomakkeella.

Sähköiset laskut

 • Asiakkaat voivat ottaa vastaan Kaustisen kunnalta sähköisiä laskuja hyväksymällä omassa verkkopankissaan Kaustisen kunnan e-laskujen lähettäjäksi.
 • Kaustisen kunta on siirtynyt vastaanottamaan sähköisiä verkkolaskuja.
  • OVT -tunnus: 003701789816.
  • CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029
 • Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6.

Tilavaraukset ja hinnastot

Kunnanviraston kokoustilojen ja kahvituksen varaaminen

Kokoustilat ja kahvit varataan hallintosihteeriltä tai hallinto- ja kehittämispalveluiden toimistosihteeriltä. Samalla mainitaan onko tarvetta av-välineistölle. Muistathan varata kokoustilan ajoissa.

Kokoustilan varaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki koneet ja laitteet sekä valot tulevat sammutettua pois lähdettäessä.

Kahvitilaukset viimeistään kahta arkipäivää ennen tilaisuutta. Kohdasta kahvitus näet tilattavissa olevat tuotteet ja hinnaston.

Viikonlopuille kunnantalon kokoustiloja ei ole mahdollista vuokrata.

Huomioithan koronarajoitukset ja suositukset järjestäessäsi kokouksia Kaustisen kunnan kokoustiloihin!

Urheilutalo

Tilojen ajantasainen käyttökalenteri löytyy urheiluseuran sivuilta.

Yritykset, yhdistykset, seurat ja yksityiset henkilöt voivat varata vuoron urheilutalolta lukuvuodeksi kerrallaan. Hakemus tehdään kirjallisena elokuun 15. päivään mennessä. Kausi alkaa 1.9. ja päättyy 30.4. Hinnasto ja varauslomake löytyy lomakkeistamme.

Varauslomake palautetaan osoitteeseen: Kaustisen kunta, Sivistystoimi, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen tai Kaustisen Pohjan-Veikot, Urheilutie 10, 69600 Kaustinen. Kuoreen merkintä: ”Liikuntavuorojen varaus”.

Satunnaisia vapaita vuoroja voi tiedustella ympäri vuoden Kaustisen Pohjan-Veikkojen toimistosta. Toimiston aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta.

Salivuorot ja muu urheilutalon säännöllinen toiminta on tauolla toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Myös kesäksi voit myös varata vuoroja Kaustisen Pohjan-Veikkojen toimistosta. Kesäkaudellakin urheilutalon käytöstä laskutetaan lomakkeistamme löytyvän normaalin sivistystoimen hinnaston mukaisesti.

Koulujen tilat

Alakoulujen tilat varataan koulujen apulaisrehtoreilta, yläkoulun ja musiikkilukion tilojen varaukset koulusihteeriltä; katso tarkemmin sivistystoimen hinnastosta. Apulaisrehtoreiden ja koulusihteerin tiedot löydät yhteystiedoista.

Tutkimuslupahakemukset

Tutkimuslupahakemuksia varten pyydämme täyttämään lomakkeet

tutkimuslupahakemus ja

selvitys tutkimusrekisteritiedoista.

Lomakkeiden täyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

Tutkimuslupapäätös lähetetään teille lomakkeella antamaanne osoitteeseen.