Kaustisen logo.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat nousevat 1.3.2023

Suomen eduskunnan päätöksellä (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 29.12.2022/1365) varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteena olevat tulorajat nousevat 1.3.2023 alkaen. Tulorajat ovat 1.3.2023 alkaen:

Perheen koko,
henkilöä
Bruttotuloraja,
euroa/kuukausi
Korkein
maksuprosentti
Enimmäismaksun
bruttotuloraja,
euroa/kuukausi
2 3 874 10,70 6626
3 4 998 10,70 7750
4 5 675 10,70 8427
5 6 353 10,70 9105
6 7 028 10,70 9780

Mikäli perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. (29.12.2022/1365). Alin perittävä maksu on 28 €/kk ja ylin 295 €/kk.

Voit arvioida perheesi asiakasmaksun suuruuden Opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaa antavalla laskurilla: https://okm.fi/maksulaskuri

Varhaiskasvatuksen asiakasperheitä on tiedotettu tulorajojen muutoksesta eDaisyn kautta. Tiedote on luettavissa myös tästä.