Kaustisen logo.

Tekninen toimi tiedottaa kiinteistönomistajia rakennuskannan inventoinnista

Kuvassa Pelimannitalo, vanha talonpoikaisrakennus Kaustisella kesällä.

Hyvä kiinteistönomistaja!

Kaustisen kunta inventoi alueenne rakennuskantaa.

Kartoitamme kaikki kiinteistöillä sijaitsevat yli 5 m² kokoiset rakennukset, joiden sisäkorkeus on vähintään 1600 mm. Kaikki hormilliset rakennukset kartoitetaan, vaikka koko jäisi alle edellä mainitun 5 neliömetrin.

Kartoituksessa tarkastetaan rakennusten pinta-alat, rakennusvuodet, laajennukset, perusparannukset, rakennusluvat sekä mahdollisuuksien mukaan varustelutaso (sähkö,vesi,viemäri) ja lämmitysjärjestelmä. Ennakkotiedot saadaan kunnan tietojärjestelmistä.

Kartoituksen tarkoituksena on täydentää ja päivittää kunnan rekistereitä ja näin ollen myös veroviraston tietoja kunnassa sijaitsevista rakennuksista.

Kiinteistönomistajan ei tarvitse olla paikalla, kun inventointi suoritetaan. Inventointi suoritetaan rakennuksen ulkomittojen perusteella, eikä inventoinnissa käydä rakennuksien sisällä. Koronavirustaudin leviämisen estämiseksi toivommekin, että inventointeja maastossa suorittavien työntekijöiden kanssa ei olla lähikontaktissa. Kiinteistön omistaja voi halutessaan olla kartoituksessa mukana turvaetäisyydet huomioiden.

Kiinteistökartoittajan tunnistaa Kaustisen kunnan työasuun pukeutuneena henkilönä. Alueella liikutaan jalkaisin ja kiinteistökartoitus kuitataan käyntikortilla.

Väärinymmärrysten välttämiseksi toivomme, että ilmoitatte inventoinneista myös muille asukkaille tai mahdollisille vuokralaisille, jotta he ovat tietoisia, millä asialla työntekijät liikkuvat kiinteistöllä.

Inventointeja koskevat kysymykset ja kommentit voidaan suunnata kartoittajalle puhelimitse tai sähköpostitse.

Lisätiedot:
Marko Koivumaa
Kartoittaja
050-3382945
marko.koivumaa(a)kaustinen.fi