Kaustisen logo.

Sivistystoimen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan avustukset haettavissa 31.3.2024 saakka

Sivistyslautakunta myöntää huhtikuun kokouksessaan vuosittaiset avustukset kulttuuri- nuoriso- ja liikuntatoimintaan. Avustuksia haetaan tunnistautumisen vaativalla sähköisellä lomakkeella.

Määrärahat avustuksiin ovat talousarviossa seuraavat:
– Liikuntapalvelut 5.000 €
– Nuorisopalvelut 5.000 €
– Kulttuuripalvelut 5.000 €

Avustusten myöntöperusteet ovat:

1) Avustukset kulttuuritoimintaan 

Järjestöt, ryhmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta kaikkeen Kaustisella tapahtuvaan tai kaustislaisia hyödyttävään taide- tai kulttuuritoimintaan. Erityisesti arvostamme toimintaa, joka lisää yhteisöllisyyttä, edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, monipuolistaa kulttuuritarjontaa tai tuottaa elämyksiä ja hyvinvointia kulttuurin keinoin mahdollisimman laajalle joukolle kaikenikäisiä kaustislaisia. Avustusta voidaan hakea myös kulttuuritilaisuuden järjestämiseen tai kulttuuriprojektiin.

2) Avustukset nuorisotoimintaan 

Nuorisoavustusta voivat hakea yhdistykset, vapaamuotoiset harrastajaryhmät (esim. bändit) ja yksityiset henkilöt kaustislaisten nuorten tai Kaustisella opiskelevien nuorten parissa tapahtuvaan työhön tai harrastustoimintaan. Hakijan tulee olla alle 29-vuotias, tai mikäli hakijana on yhdistys tai ryhmä, tulee valtaosan sen jäsenistä olla alle 29-vuotiaita.

3) Avustukset liikuntatoimintaan 

Liikunta-avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt ja vapaamuotoiset liikuntaryhmät Kaustisella tapahtuvaan tai kaustislaisia hyödyttävään liikuntatoimintaan. Avustusta ei myönnetä seuroille eikä suoraan kuntaorganisaation sisällä toimiville yksiköille kuten kouluille. Avustuksia myönnettäessä painotetaan erityisesti toiminnan terveysvaikutuksia, kaikenikäisten kaustislaisten liikunnan kehittämistä ja monipuolistamista ja uusien liikkujien innostamista mukaan toimintaan. Avustusta voi hakea myös liikuntatapahtuman järjestämiseen.

Kaikkien avustusten osalta toiminta ei saa olla riippuvainen kunnan avustuksesta.

Lisätietoa avustuksista, myöntöperusteista sekä hakemisesta sivistysjohtaja Minerva Rannilalta, minerva.rannila@kaustinen.fi, puh. 050 443 6877.