Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Maaperätutkimuksia Kaustisen Kirkkoharjulla

Tiedote

Kaustisen Kirkkoharjulla tehdään heinäkuun lopulla ympäristötutkimuksia

Jylhäntien varressa tehdään maaperätutkimuksia ja otetaan näytteitä pintavesistä ja sedimentistä viikolla 29. Näytteenottotöistä aiheutuu jonkin verran melua kahtena päivänä (22.-23. heinäkuuta) kello 8–17 välisenä aikana. Turvallisuussyiden vuoksi tutkimusalueella liikkuminen on kielletty tutkimusten aikana. Alue merkitään kyltein. Myöhemmin elokuun aikana alueelle asennetaan pohjavesiputkia kairakalustolla, jolloin myös voi aiheutua hetkellisesti melua.

Kaustisen Kirkkoharjulla tehdään Jylhäntien varressa maaperätutkimuksia sekä ojien pintavesi- ja sedimenttinäytteenottoa heinäkuun loppupuolella. Tutkimuksilla on tarkoitus selvittää vanhan kaatopaikka-alueen ympäristön nykytila sekä sen mahdollinen pilaantuneisuus ja puhdistustarve. Käytössä olevien tietojen perusteella alueen kaatopaikkaan on sijoitettu yhdyskuntajätettä. Kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1964-1975. Kaatopaikka sijaitsee Kirkkoharjun pohjavesialueella.

Kaustisen kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen ympäristötutkimuksista, ja ne ovat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa valtakunnallisesti merkittävät pilaantuneet alueet ja saada niiden riskit kestävällä tavalla hallintaan. Kaustisen Kirkkoharjun vanhan kaatopaikan selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Envineer Oy.

Alustavan aikataulun mukaan tutkimukset toteutetaan viikolla 29 (22.-23. heinäkuuta). Tutkimukset toteutetaan kello 8–17 välisenä aikana. Näytteenottotöiden, joissa käytetään kaivinkonetta, on arvioitu kestävän kaksi päivää. Tästä aiheutuu jonkin verran melua. Tutkimusalue siistitään ja maanpinta tasataan näytteenoton jälkeen. Alueelta otetaan myös pintavesi- ja sedimenttinäytteitä ojastoista. Lisäksi vanhan kaatopaikan ympäristöön asennettaan elokuun aikana kaksi pohjaveden tarkkailuputkea kairakoneella. Vesinäytteenottokierros pohja- ja pintavesien osalta uusitaan syyskuussa.

Turvallisuussyiden vuoksi alueella liikkuminen on kielletty maaperätutkimusten aikana. Alue merkitään maastoon kyltein. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve, pohjaveden tila sekä tarve mahdollisille muille jatkotoimenpiteille tai riskiarviolle. Tutkimusraportti valmistuu lokakuussa 2021.

Lue lisää:

maaperakuntoon.fi

Yhteyshenkilöt:

Henna-Mari Havana, asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 3803 732, henna-mari.havana(a)ely-keskus.fi

Pia-Lena Närhi, ympäristötarkastaja, Kaustisen kunta, 040 739 3977, pia-lena.narhi(a)kaustinen.fi

Ilkka Närhi, tekninen johtaja, Kaustisen kunta, 040 7698 668, ilkka.narhi(a)kaustinen.fi

Toni Uusimäki, projektipäällikkö, Envineer Oy, 040 1878 408, toni.uusimaki(a)envineer.fi