Kaustisen logo.

Liikunta- kulttuuri- ja nuorisokohdeavustukset vuodelle 2023 ovat haettavissa

Kaustisen kunnan liikunta- kulttuuri- ja nuorisokohdeavustukset vuodelle 2023 ovat haettavissa!

Hakuaika on 15.2.-31.3.2023. Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella http://bit.ly/avustushakemus.

Kunta on varannut avustuksille entistä suuremmat määrärahat, ja ne ovat talousarviossa seuraavat:
– Liikuntapalvelut 5.000 €
– Nuorisopalvelut 5.000 €
– Kulttuuripalvelut 5.000 €

Avustusten myöntöperusteet ovat:

1) Avustukset kulttuuritoimintaan

Järjestöt, ryhmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta kaikkeen Kaustisella tapahtuvaan tai kaustislaisia hyödyttävään taide- tai kulttuuritoimintaan. Erityisesti arvostamme toimintaa, joka lisää yhteisöllisyyttä, edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, monipuolistaa kulttuuritarjontaa tai tuottaa elämyksiä ja hyvinvointia kulttuurin keinoin mahdollisimman laajalle joukolle kaikenikäisiä kaustislaisia. Avustusta voidaan hakea myös kulttuuritilaisuuden järjestämiseen tai kulttuuriprojektiin.

2) Avustukset nuorisotoimintaan

Nuorisoavustusta voivat hakea yhdistykset, vapaamuotoiset harrastajaryhmät (esim. bändit) ja yksityiset henkilöt kaustislaisten nuorten tai Kaustisella opiskelevien nuorten parissa tapahtuvaan työhön tai harrastustoimintaan. Hakijan tulee olla alle 29-vuotias, tai mikäli hakijana on yhdistys tai ryhmä, tulee valtaosan sen jäsenistä olla alle 29-vuotiaita.

3) Avustukset liikuntatoimintaan

Liikunta-avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt ja vapaamuotoiset liikuntaryhmät Kaustisella tapahtuvaan tai kaustislaisia hyödyttävään liikuntatoimintaan. Avustusta ei myönnetä seuroille eikä suoraan kuntaorganisaation sisällä toimiville yksiköille kuten kouluille. Avustuksia myönnettäessä painotetaan erityisesti toiminnan terveysvaikutuksia, kaikenikäisten kaustislaisten liikunnan kehittämistä ja monipuolistamista ja uusien liikkujien innostamista mukaan toimintaan. Avustusta voi hakea myös liikuntatapahtuman järjestämiseen.

Kaikkien avustusten osalta toiminta ei saa olla riippuvainen kunnan avustuksesta.

Rekisteröityjen yhdistysten tulee toimittaa hakemuksen lisäksi edellisen vuoden toimintakertomus sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma osoitteeseen sivistys@kaustinen.fi.