Kaustisen logo.

Kunta tarjoaa uinuville tiekunnille ja perustamattomille tiekunnille apua

Kaustisen kunta avustaa vuonna 2023 järjestäytymättömiä asuttuja teitä tiekunnan perustamisessa sekä uinuvia tiekuntia järjestäytymisessä. Avustamisen kriteerinä on se, että tien varrella on asutusta ja tiekuntaa ei ole tai tiekunta ei ole toiminut lähivuosina aktiivisesti. Kunta tarjoaa ensimmäisen kokouksen järjestämisen. Asiaa hoitaa kunnan puolesta tieisännöitsijä Essi Laaksonen. Puh. 040 714 4705.

Kunta on päättänyt avustaa tiekuntien aktivoimisessa, koska aurausavustusta ja kunnossapitoavustusta tiekunnat saavat jatkossa vain siinä tapauksessa, jos tiekunta on perustettu ja järjestäytynyt. Tämä vaatimus tulee suoraan yksityistielaista, joka on tullut voimaan vuonna 2019. Laissa kerrotaan, että tiekunnan tulee olla toimiva ja ilmoitukset tiellä olevista rajoituksista ja rajoitteista tulee olla ilmoitettuna Väyläviraston ylläpitämään palveluun. Tämän lisäksi tiekunnan yhteystiedot tulee olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä rekisterissä.

Nyt on sopiva aika kerätä tiekunnan osakkaita kokoon ja päättää tiekunnan perustamisesta tai uinuvan tiekunnan herättämisestä.

Kevään aikana kunta järjestää tieillan, jossa keskitytään uinuvien tiekuntien herättämiseen ja tiekuntien perustamiseen.