Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Aluehallintoviraston Tartuntautilain mukainen päätös ajalle 10.6. – 22.6.2021

Aluehallintoviraston Tartuntatautilain mukainen päätös Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle

Määräys

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien (pl. Reisjärvi) alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan edellä mainitut osallistujamäärät ylittäviä tilaisuuksia kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta (liite 1), joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.

Määräys on voimassa ajalla 10.6. – 22.6.2021.

Tällä päätöksellä kumotaan 28.5.2021 annettu Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien (pl. Reisjärvi) alueita koskeva Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla antama määräys ajalta 10.6 – 15.6.2021.

Päätös kokonaisuudessaan www.avi.fi