Kaustisen logo.

Kappelintien tuppumännyt ilahduttavat kuntalaisia ja Kaustisella vierailevia myös jatkossa!

Paljon mielenkiintoa herättäneet  tutkimukset on saatu nyt tehtyä. Tutkimuksista ei ilmennyt syitä puiden kaatamiseen. Tutkimukset tehtiin, jotta pystyttiin varmistumaan siitä, että männyt eivät aiheuta vaaraa tienkäyttäjille esimerkiksi mahdollisten lahovaurioiden takia.

Kappelintien puustoa seurataan jatkossa säännöllisesti noin 5 vuoden välein. Tutkimukset suoritti alan asiantuntija (arboristi). Tutkimukset eivät aiheuta haittaa puulle.

Ote kuntoarviosta 20.11.2023:

”Kappelintien varressa kasvavat Kaustisen kuntakeskuksen vanhimpiin puihin kuuluvat arvokkaat männyt. Nämä näkyvät hyvän kokoisina jo ilmakuvassa vuodelta 1946. Puiden paksuus rinnankorkeudelta vaihtelee 48 senttimetristä yli 100 senttimetriin, pituuden ollessa 10 ja 20 metrin välillä. Kilpikaarnaiset mahdollisesti jopa yli 200 vuotta vanhat männyt ovat ikäisikseen kohtalaisen hyvässä kunnossa ja tyypillisesti juuri sen näköisiä kuin niiden kuulukin olla.”