Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta pian lisätietoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta vuosina 2021-2024. Kokeiluun osallistuvat kunnat on valittu satunnaisotantana ja Kaustinen on mukana tässä otoksessa. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuu arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta. Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten.

Kaikki viisivuotiaat eivät kokeilusta huolimatta automaattisesti aloita maksutonta esiopetusta. Kokeilua järjestävät esiopetuksen toimipaikat sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset päätetään myöhemmin. Tällä hetkellä odotamme OKM:n päätöksiä ja ne saatuamme tiedotamme kokeilun toteutuksesta Kaustisella lisää.

Tulemme lähettämään kokeiluun valittujen lasten perheille erikseen tiedon mahdollisuudesta osallistua kokeiluun. Kokeiluun valittujen lasten perheitä opastetaan hakumenettelyssä silloin tarkemmin.

Huomioitavaa on, että kokeiluryhmään valituille lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa eli lapsen huoltaja huolehtii, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai muuhun kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Tällaista muuta toimintaa ovat esimerkiksi osallistuminen muuhun varhaiskasvatukseen, kerhotoimintaan tai kotihoidossa jatkaminen.

Lisätietoa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta on saatavilla myös Opetushallituksen sivuilla osoitteessa: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta osoitteessa https://minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu.