Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Kuntavaalit

Kuntavaalit 13.6.2021

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit on siirretty pidettäväksi sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa
26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2. – 5.6.2021.

Ennakkoäänestys suoritetaan Kaustisen kunnanviraston kokoustiloissa. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

  • ke 26.5. – pe 28.5. klo 9.00 – 13.00
  • la 29.5. – su30.5.  klo 12.00 – 15.00
  • ma 31.5. klo 9.00 – 13.00
  • ti 1.6. klo 14.00 – 18.00
  • ke 2.6. – pe 4.6. klo 13.00 – 17.00
  • la 5.6. – su 6.6. klo 12.00 – 15.00
  • ma 7.6. klo 12.00 – 18.00
  • ti 8.6. klo 14.00 – 19.00.

 Riskiryhmäläisille suosittelemme aamun ensimmäisiä tunteja, joiden arvioimme olevan hiljaisempia. Äänestyspaikan tilannetta kannattaa seurata myös kunnan Facebook-sivuilta, joihin laitamme ajankohtaista tietoa.

 Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

 Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.  Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16.00 puhelimitse 050 4436 880 tai kirjallisesti täyttämällä kotiäänestyslomake, jonka voi noutaa kunnanvirastosta, tulostaa kunnan kotisivuilta www.kaustinen.fi tai www.vaalit.fi sivuilta. Lomake toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, keskusvaalilautakunta, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Myös postitse lähetettävän lomakkeen on oltava perillä ennen 1.6.2021 klo 16.00. Lomaketta ei tule lähettää sähköpostitse, koska siinä on henkilötunnus.

 Palvelutalossa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajankohta ilmoitetaan laitoksessa erikseen.

 Henkilöllisyyden todistaminen

 Äänestäjä on vaalilain 57 §:n mukaan velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle tai vaalitoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydestään henkilötodistuksella, joita ovat esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai erillinen Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti.

Vaalipäivä sunnuntai 13.6.2021 kunnanviraston kokoustiloissa, osoite Kappelintie 13

 Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Ilmoituskorttia ei tarvitse ottaa mukaan äänestykseen.

 Kaustisen kunnassa on käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri myös varsinaisena vaalipäivänä. Äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi pyydämme äänestäjiä varaamaan henkilötodistuksen valmiiksi äänestyspaikalle tullessaan.

Äänestyspaikalla huomioimme koronaviruksen aiheuttamat kulloinkin voimassa olevat rajoitukset: säilytämme turvavälit, käytämme maskia, sairaina emme tule äänestyspaikalle jne. Äänestyspaikalla on mahdollisuus käsien pesuun ja saatavilla on käsidesiä. Äänestäjä voi käyttää äänestyksessä omaa kynää, musta tai sininen. Kynän jälki ei saa olla sellainen, että se näkyy äänestyslipusta läpi (esim. tussi).

Ehdokashakemusten jättäminen

 Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita.

Kaustisen kunnassa valitaan 21 valtuutettua.

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) keskusvaalilautakunnan sihteeri Annika Raumalle, puh. 050 4436 880 tai hänen estyneenä ollessaan hallintojohtaja Hanna Salmiselle puh. 050 336 2534 tiistaihin 4.5.2021 klo 16.00 mennessä. Kunnanvirasto on avoinna klo 8.00 – 15.00, lukuun ottamatta tiistaita 4.5.2021, jolloin se on avoinna klo 8.00 -16.00.

Hakemukset tulee jättää Oikeusministeriön laatimia ehdokasasettelulomakkeita käyttäen. Ne löytyvät Oikeusministeriön ylläpitämältä vaalisivustolta https://vaalit.fi/kuntavaalien-ehdokasasettelulomakkeet

Vaalien ulkomainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 19.5.2021. Kunta pystyttää vaalimainontaa varten telineet kuntakeskukseen, mutta ei kiinnitä kenenkään puolesta julisteita. Vaalimainonta on maksutonta.

Lisätietoa vaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi ja kunnan kotisivuilta www.kaustinen.fi

Kaustisella 30.3.2021

Keskusvaalilautakunta

Ehdokaslistojen yhdistelmä