Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Harrastustoiminnan jatkuminen

Kuvassa koulujenväliset kilpailut.

Kaustisen kunnan johtoryhmä linjaa 10.2.2021, että kunnan tiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa muiden kuin joukkuelajien osalta voidaan erityisin turvallisuusjärjestelyin (vain terveenä toimintaan, hygieniaohjeita ja turvaetäisyyksiä noudattaen sekä maskeja käyttäen) alkaa pienimuotoisesti toteuttaa korkeintaan 10 hengen ryhmissä ottaen huomioon alueellisen COVID-19 -viranomaisryhmän suositukset ja määräykset. Jokaisen ryhmän osalta toiminnan toteuttaja harkitsee, voidaanko tarvittavat turvallisuustoimenpiteet toteuttaa. Aina kun mahdollista, toiminta tulee siirtää ulkotiloihin.

Edellä mainituista ohjeista on kattava listaus osoitteissa: https://korona.soite.fi/suositukset/.

Erityisesti huomioitava harrastustoimintaan ja kunnan tilojen käyttämiseen liittyvät seuraavat ohjeet ja suositukset:

Alueellisen COVId-19 -viranomaisryhmän suosituksena on edelleen

– kokoontumisrajoituksista

  • Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.
  • Tilaisuuksien järjestäjät vastaavat itse tilaisuuksien varotoimista ja osallistujamäärästä.

– harrastustoiminnasta

  • Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että keskeytetään kaikenlainen sisätiloissa järjestettävä, ryhmämuotoinen harrastustoiminta. Suositus koskee myös sisätiloissa järjestettävää ryhmämuotoista kilpaurheilutoimintaa sekä joukkueiden ja harjoitusryhmien toimintaa, mikäli sille ei ole erityisiä perusteita tai velvoitteita (esim. maajoukkue- ja SM-tasojen kilpailu- ja harjoittelutoiminta).
  • Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos tai järjestää etätoimintana.
  • Lasten ja nuorten harrastustoiminta, jossa ryhmäkoko on alle 20, voidaan toteuttaa turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut, turnaustoiminta ja esitykset suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä (esim. striimaus). Lasten ja nuorten harrastustoiminta suositellaan siirrettäväksi ulkotiloihin

– kuntien ylläpitämistä julkisista tiloista

  • Urheiluhalleissa voidaan turvatoimet huomioiden mahdollistaa muiden kuin joukkuelajien harjoittelu ja harrastustoiminta.
  • Nuorisotilat voidaan pitää auki erityisjärjestelyin.
  • Kirjastojen lukusalit voivat olla auki turvavälit ja hygieniasuositukset huomioiden.

– ikääntyneistä

  • Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee edelleen huomioida erityisen tarkasti.