Kaustisen logo.

Esi- ja perusopetukseen ilmoittautumisen määräpäivä on 18.2.2024

Ilmoittautuminen perusopetuksen 1.luokalle, lukuvuosi 2024-2025

Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 18.2.2024  mennessä täyttämällä sähköinen lomake kunnan sivulla osoitteessa http://bit.ly/kouluilmoittautuminen2024 tai palauttamalla tulostettava ilmoittautumislomake https://bit.ly/kouluilmoittautuminentulosta täytettynä sivistystoimistoon kunnantalolle osoitteella:

Kaustisen kunta / sivistystoimisto,
Kappelintie 13,
6
9600 Kaustinen

Lomakkeen voi myös noutaa kunnanvirastosta. Suullisesti tehtyjä ilmoituksia ei voida hyväksyä. Lähikouluun ilmoitetaan vuonna 2017 ja sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin vanhempien tulee tehdä tästä anomus sivistysjohtajalle viimeistään 18.2.2024. Sivistysjohtaja voi myöntää koulunkäyntioikeuden muuhun kuin lähikouluun, mikäli koulussa on ko. ryhmityksissä tilaa. Koulumatkaetu koskee vain lähikoulua.

Lisätietoja: Sivistyksen toimistosihteeri, puh. 0400 456 565 tai sivistys@kaustinen.fi

Perusopetus – Sykkivä, soiva Kaustinen!

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024-2025

Esiopetukseen ilmoittautuminen koskee vuonna 2018 syntyneitä lapsia. Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy 18.2.2024 mennessä. Ilmoittautumislomakkeelta löytyy lisätietoa lomakkeen täyttämisessä vaadittavista tiedoista.

Esikouluun ilmoittautumisen yhteydessä tulee samalla ilmoittaa täydentävän varhaiskasvatuksen eli aamu – ja iltapäivähoidon tarve hoitoaikoineen.

Lisätietoa esikoululaisten täydentävästä varhaiskasvatuksesta saa varhaiskasvatusjohtajalta
p. 040 637 1272 tai varhaiskasvatuksen sihteeriltä hanna.merilainen@kaustinen.fi  p. 050 336 8121.

Kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen esioppilaille, mikäli oppilaan yhdensuuntainen matka on vähintään 3 km eikä hänellä ole tarvetta täydentävälle varhaiskasvatukselle.

Varhaiskasvatus ja esiopetus – Sykkivä, soiva Kaustinen!