Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Ehdota vuoden arkiliikkujaa!

Sivistyslautakunta valitsee Vuoden arkiliikkujan tänä vuonna yhdeksättä kertaa. Valinnalla halutaan nostaa myönteisellä tavalla esille kuntalaisia, jotka omilla arkipäivän valinnoillaan edistävät terveyttä ja ympäristöasioita.

Vuoden arkiliikkujana voidaan palkita esimerkiksi henkilö, joka tavallisia arkipäivän asiointi-, työ- ja vapaa-ajanmatkoja tehdessään toteuttaa liikunnallista elämäntapaa kulkemalla näitä matkoja esimerkiksi jalan tai polkupyörällä. Valintaperusteena voidaan huomioida myös muu arki- ja hyötyliikunta kuten esimerkiksi marjastus tai sienestys.

Laita ehdotuksesi perusteluineen sähköpostiin sivistys@kaustinen.fi lokakuun loppuun mennessä.