Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Kysely harvaan asuttujen alueiden kulttuurikentästä ja sen tukitarpeista

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen (HAMA) työryhmä (koordinaatio maa- ja metsätalousministeriössä) päätti 22.6 pidetyssä kokouksessaan kerätä lisätietoa HAMA-alueiden kulttuurikentästä ja sen tukitarpeista kesäkyselyn muodossa.

Työryhmä haluaa kuulla harvaan asuttujen alueiden toimijoiden ajatuksia paikkakuntansa kulttuurikentästä. Tarkoituksena on kartoittaa, millaista kulttuuritoimintaa harvaan asutuilla alueilla on tällä hetkellä, ja millaista toimintaa puolestaan kaivattaisiin vielä lisää, jotta syksyllä jatkuvassa työssä osataan alkaa määrittämään sopivia toimenpiteitä asian tiimoilta.

Kysely on julkaistu tänään, 1.7, ja sen on auki 8.9 saakka. Linkki

kyselyyn: https://link.webropol.com/s/hama-kulttuurikysely. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Auli Sihvola, työryhmän sihteeri
Maria McPartlin, hallinnollinen avustaja

Lisää tietoa työryhmän toiminnasta: www.mmm.fi/hama

Harvaan asuttu maaseutu määrittyy kaupunki-maaseutuluokituksesta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus