EtusivuYmpäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta, jonka tehtäviin kuuluu mm. lupa-asioiden ratkaiseminen ja valvonta, ympäristöntilan seuranta, lausuntojen antaminen ympäristöön vaikuttavista hankkeista sekä ympäristöasioiden ohjaus ja neuvonta.

Ajankohtaista

Jätevesien käsittely kunnan eri alueilla
Talousjätevesien käsittelyyn vaikuttaa kiinteistön sijainti, joten ennen käsittelyjärjestelmän valintaa kiinteistön omistajan tulee huomioida mm. seuraavat asiat:

Viemäriverkoston toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt
Kaustisen kunnanvaltuusto on määrittänyt viemäriverkoston toiminta-alueen. Vesihuoltolain mukaan näillä alueilla sijaitsevien kiinteistöjen tulee liittyä viemäriverkostoon silloin kun alueelle rakennetaan verkosto. Toiminta-alueeseen kuuluvat pääsääntöisesti keskustan, Varilan, Virkkalan, Järvelän, Puumalan, Känsälän ja Nikulan kyläalueet.

Haja-asutusalueella sijaitsevat kiinteistöt
Haja-asutusalueella, kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella, sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyn tulee olla ns. haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukainen 15.3.2016 mennessä. Käsittelymenetelmä voidaan ratkaista kiinteistökohtaisesti tai useamman kiinteistön yhteiskäsittelyllä. Vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä ovat mm. biologis-kemialliset puhdistamot, maasuodattamo tai maaimeytys.

Pohjavesi- ja ranta-alueet (viemäriverkoston ulkopuolella)
Tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla jätevesiä ei saa johtaa maaperään, joten ne tulee johtaa esim. umpisäiliöön tai pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäväksi. Näitä alueita sijaitsee mm. Viiperillä ja Jylhässä.

Lisäksi kunnallisessa rakennusjärjestyksessä on erillisiä säännöksiä mm. ranta-alueiden käsittelyvaatimuksista.