EtusivuVarhaiskasvatuspalvelut

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmalla on lakiin perustuva oikeus valita sopivin vaihtoehto lapsen hoidoksi:
•    Vanhempi voi hoitaa lasta kotihoidon tuella, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi.
•    Vanhempi voi hakea päivähoitopaikkaa kunnallisesta päivähoidosta.
•    Vanhempi voi järjestää lapsen päivähoidon yksityisen hoidon tuella (yksityinen päivähoitopaikka tai palkattu lastenhoitaja kotona).

Tarjoamme kunnassamme lasten päivähoitoa ja esiopetusta. Varhaiskasvatus on jatkumo lapsen kotona tapahtuvalle kasvatukselle. Lapselle tarjotaan hoivaa, kasvatusta ja opetusta yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Tämän kasvatuskumppanuuteen perustuvan yhteistyön ohessa teemme tarvittaessa yhteistyötä myös neuvolan, lasta kuntouttavien tahojen ja perheen muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisvarhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa meillä on kiertävä erityislastentarhanopettaja käytettävissämme.