EtusivuRakennusvalvonnan tehtävät

Rakennusvalvonnan tehtävät

Rakennusvalvontaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999), Suomen Rakentamismääräyskokoelma, Kaustisen kunnan rakennusjärjestys 2019 sekä alueelliset kaavat ja niiden määräykset.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on muutoin säädetty ja määrätty.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii Kaustisen kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristösuojeluviranomaisena

  •     tekee MRL:n 137 §:n mukaiset suunnittelutarveratkaisut
  •     myöntää MRL:n 171 §:n mukaiset poikkeamisluvat
  •     toimii maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena
  •     toimii kunnan leirintäalueviranomaisena
  •     edistää ja valvoo terveellisen ja viihtyisän elinympäristön säilyttämistä ja kehittämistä.

Rakennustarkastaja

  • Valmistelee ja esittelee asiat ympäristölautakunnalle ja toimeenpanee sen päätöksiä.
  • Päättää maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen ja kunnan rakennusjärjestyksen edellyttämät rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat, ilmoitukset ja lausunnot, maisematyöluvat sekä toimenpideilmoitukset, kunnan hallintosäännön mukaisesti.
  • Suorittaa rakennusluvan mukaiset katselmukset.
  • Neuvoo ja ohjaa alaan liittyvissä asioissa.

Varhainen yhteydenotto rakennusvalvontaan rakennuspaikan vaatimusten selvittämiseksi luovat parhaat edellytykset sujuvalle lupakäsittelylle. Oikea ajoitus yhteydenotolle rakennusvalvontaan on ennen (pientalo- ) suunnittelun aloittamista, talo tai mökkityypin valintaa, talotoimituksesta tai tonttikaupasta sopimista.

Rakennustarkastajalle ei kuulu naapureiden riita-asiat, kiinteistöjen vesivahinkojen arvioinnit, kiinteistöjen oletettujen homevaurioiden arvioinnit, kiinteistöjen arvojen määrittämiset, rakennuslupalomakkeiden täyttämiset tai rakennushankkeessa suunnittelun avustamiset.