EtusivuSivistyspalvelut

PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan viimeistään torstaina 23.3.2018 täyttämällä tämä sähköinen lomake  tai palauttamalla ilmoittautumislomake täytettynä sivistystoimistoon kunnantalolle osoitteella: Kaustisen kunta/sivistystoimisto, Kappelintie 13, 69600 KAUSTINEN. Lomakkeita saa tulostamallatai kunnanvirastosta. Suullisesti tehtyjä ilmoituksia ei voida hyväksyä.

Lähikouluun ilmoitetaan vuonna 2011 ja sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.

Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin vanhempien tulee tehdä tästä anomus sivistyslautakunnalle viimeistään 29.3.2018. Sivistysjohtaja voi myöntää koulunkäyntioikeuden muuhun kuin lähikouluun, mikäli koulussa on ko. ryhmityksissä tilaa. Koulumatkaetu koskee vain lähikoulua.

Lisätietoja: Kaustisen sivistystoimisto: toimistosihteeri Varpu Järvilä, puh. 0400 456 565, varpu.jarvila@kaustinen.fi.

Kouluun tutustumispäivä järjestetään koulukohtaisesti keväällä. Koulu ilmoittaa asiasta lapsen huoltajalle. Mikäli muille luokille on tulossa esim. paikkakuntamuuton vuoksi uusia oppilaita tai jo koulussa olevalla oppilaalla on tiedossa muutto, pyydetään myös näistä ilmoittamaan ao. koululle. Yläkouluun 7. luokalle oman kunnan alakouluista siirtyvien oppilaiden ei tarvitse ilmoittautua.

ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN

Luokkien 1.-2. oppilaille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille järjestetään iltapäivätoimintaa seuraavasti, mikäli osallistujia on riittävästi (vähintään 7 oppilasta/ryhmä) ja kunnan talousarvio sen mahdollistaa: 

• Keskuskoulu 1-6
• Järvelän koulu
• Puumalan koulu

Iltapäivätoiminta järjestetään kunnan omana toimintana Keskuskoululla 1-6 ja Järvelän koululla. Kaustisen 4H-yhdistys järjestää sitä avustettuna toimintana Puumalan koulussa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen työpäivinä, koulupäivän päättymisestä klo 16.30 saakka (Keskuskoululla 1-6 klo 17.00 saakka). Ryhmiin otetaan myös esiopetuksessa olevia sekä ylemmän vuosiluokan oppilaita, mikäli ryhmäkoko sen sallii. Iltapäivätoiminnassa lapsille tarjotaan välipala ja turvallinen paikka, missä viettää koulunjälkeistä vapaa-aikaa aikuisen valvonnassa. Toiminnasta peritään osallistumismaksu, joka on kokoaikaisessa toiminnassa (kaikkina koulupäivinä) 90 €/kk ja osa-aikaisessa toiminnassa (enintään 12 pv/kk) 60 €/kk.

Haku iltapäivätoimintaan on käynnissä. Hakuaika päättyy 6.4.2018. Hakulomakkeita saa sivistystoimistosta tai printtaamalla tästä.

Hakemukset palautetaan sivistystoimistoon. Lisätietoja sivistystoimistosta, varpu.jarvila@kaustinen.fi

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Lukuvuonna 2018-2019 maksuttomaan esiopetukseen ilmoittautuvat kaikki vuonna 2012 syntyneet lapset. Esiopetukseen oikeuttava ja velvoittava laki astui voimaan 1.1.2015 (velvoittavuus 1.8.2015 alkaen). Kaustisen kunnan esiopetus kuuluu sivistyspalveluihin.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä sähköisesti 25.3.2018 mennessä. Ilmoittautumislinkki löytyy Kaustisen kunnan nettisivuilta tai suoraan osoitteesta https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy

Esiopetukseen ilmoittautuessa valitaan joko Puumalan tai keskustan alueen esiopetusyksikkö. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (päivähoito) järjestetään vain keskustan alueella. Esikoululaisen päivähoidon tarve ilmoitetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä kohdassa palveluntarve; esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus sekä päivittäiset hoitoajat. Keskustan alueen esiopetusyksiköistä tulee tarkempaa tietoa kevään 2018 aikana varhaiskasvatuksen kokonaissuunnittelun yhteydessä.

Esiopetusta järjestetään perusopetuksen lukuvuoden mukaisesti viitenä arkipäivänä viikossa, 4 tuntia päivässä. Esiopetus noudattaa perusopetuksen työ-ja loma-aikoja. Esioppilaan oikeus koulukuljetukseen on silloin, kun matka lähimpään esiopetusyksikköön on yli 3 km eikä lapsi tarvitse täydentävää varhaiskasvatusta (päivähoitoa) esiopetuksen lisäksi.

Tutustuminen esikouluun järjestetään toukokuun viimeisellä viikolla, josta jokaiselle esikoululaiselle postitetaan henkilökohtainen kutsu kotiin.

Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään koteihin viimeistään kesäkuun alussa. Lisätietoja saa varhaiskasvatusjohtaja Virpi Katajalta p. 040 637 1272, päiväkodinjohtaja Emmi Huntukselta p. 040 843 5673 tai palveluneuvoja Meri Kempiltä p. 040 652 7692 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kaustinen.fi.

 

Koulujen työ- ja loma-ajat lv. 2018-19

Koulujen työ- ja loma-ajat lv. 2017-18

- koulu alkaa to 10.8.2017
- syysloma vko 42, 16.-22.10.2017
- syyslukukausi päättyy 22.12.2017
- kevätlukukausi alkaa ma 8.1.2018
- talviloma vko 9, 26.2.-4.3.2018
- pääsiäisloma 30.3.-2.4.2018
- helatorstai 10.5.2018
- lukuvuosi päättyy la 2.6.2018

Oppilaitten, joilta puuttuu kuljetusetuus, ottaminen taksikuljetukseen

Oppilas on mahdollista ottaa taksikuljetukseen, vaikka kuljetusetuutta ei ole, mikäli taksissa on tilaa. Kuljetus on silloin maksullinen ja huoltajat sopivat asian suoraan liikennöitsijän kanssa, jolle myös maksu suoritetaan.

 

 

Ruokahuolto ja ruokalistat

 

Sivistystoimen palveluhinnasto 1.1.2018 alkaen

Kuntosalin hinnasto