EtusivuTietopankkiSivistystoimiErityisopetukseen ottaminen ja siirtäminen

Erityisopetukseen ottamisesta on kyse silloin, kun oppilas oppilas oppivelvollisena koulunkäynnin aloittaessaan suoraan otetaan erityisopetukseen. Erityisopetukseen siirtämisestä on kyse silloin, kun päätös erityisopetukseen siirtämisestä tehdään oppivelvollisuuden suorittamisen alkamisen jälkeen. 

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ei ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa kestää oppilaan oppivelvollisuus 11 vuotta. Päätökset oppilaan siirtämisestä erityisopetukseen ja oppilaan 11-vuotisesta oppivelvollisuudesta tekee sivistyslautakunta.  

Lisätietoa erityisopetuksesta