Kunnanvaltuusto kokoontuu juhannusviikolla valitsemaan uudet lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Nämä ovat vanhojen lautakuntien tiedot

 

Sivistyslautakunta 2015 - 2016

Lautakunnan jäsenet

Tero Varila, puheenjohtaja 050 529 9383, tero.varila(at)pp.inet.fi
Vesa Viitala, varapuheenjohtaja, 0500 580 197
Karita Eteläperä, 050 525 1159, karitaha(at)gmail.com
Sanna Uusivirta, 0400 414 104, uusivirta.sanna(at)gmail.com
Joonas Teirikangas, 040 538 7376, joonas.teirikangas(at)gmail.com
Katariina Poranen, 040 5706 175, katariina.poranen(at)gmail.com
Mauri Peltokangas
040 184 8878, mauri.peltokangas(at)pp.inet.fi
Pirjo Viiperi, 040 701 7738, viiperi.pirjo(at)gmail.com 
Irina Kirjava, 040 567 1007, irina.kirjava(at)gmail.com

Varajäsenet

Juho Isokangas, 040 706 8324, juho.isokangas(at)gmail.com
Pentti Heikkinen, 040 506 6328, pentti.heikkinen(at)kase.fi
Tanja Kaustinen, 040 580 1435, tanja.kaustinen(at)anvianet.fi
Virpi Paavola, virpi.paavola(at)kaustinen.fi
Timo Hirvi. 040 535 7034, t.hirvi(at)traktorijakonehuolto.fi
Ilmo Kaunisto 
Mauri Koivusalo
06 861 4550, mauri.koivusalo(at)lanka-tekstiili.inet.fi
Matleena Huusko 
Kyllikki Järvelä  

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja Henry Paananen, puh. 050 4436 877, henry.paananen(at)kaustinen.fi

Sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, peruskoulutus-, II-asteen koulutus ja muu sivistystyö (kirjasto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuri) sekä niihin kuuluvat toimintayksiköt.

Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, sivistyslautakunta päättää

- kunnan opetus- ja työsuunnitelmista
- peruskoulun ja lukion tuntijaon soveltamisesta koko kunnan tasolla
- peruskoulussa ja lukiossa toteutettavasta kunnan kieliohjelmasta
- koulukyyditysten perusteista ja koulumatkojen ostopalvelusopimuksista
- koulumatkaedusta
- koulun työpäivistä
- toiminnan arviointiin liittyvistä päätöksistä
- toissijaisten hakijoiden oppilaaksi ottamisesta perusopetuksessa
- kuntakohtaisten viranhaltijoiden toimipaikan määräämisestä
- apulais- ja vararehtorin määräämisestä
- kokeiluluvan hakemisesta
- kustannuskorvauksista erityisruokavaliossa

(Kunnan hallintosääntö 2013)

Pöytäkirjat