EtusivuSivistyslautakunta

Yhteystiedot on julkaistu niiltä, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

 

Sivistyslautakunta 1.6.2019 - 31.5.2021

Jäsenet

Tero Varila, puheenjohtaja, puh. 050 5299 383, tero.varila(at)gmail.com
Sanna Uusivirta, varapuheenjohtaja, puh. 0400 414 104, sanna.uusivirta(at)kase.fi
Maria-Elisa Marjusaari, puh. 040 5789 040, memarju(at)kase.fi
Pekka Kivelä, puh. 0500 500 928, storkivi(at)gmail.com
Kai Myllymäki, puh. 050 5616 251, myllymaki.kai(at)gmail.com
Markus I. Virkkala, puh. 040 517 6556, markus.virkkala(at)kaustinen.fi
Jenna Alaspää, puh. 040 8247 290, jenna.alaspaa(at)vihreat.fi
Vesa Viitala, puh. 0500 580 197
Pirkko Salo 

Varajäsenet


Hartikainen Irmeli, puh. 040 5845 747, irmeli(at)siivoamme.fi
Kaunisto Ilmo
Anttila Minna
Saari Marika
Westerholm Päivi
Oino Lauri, puh. 050 3504 600, lauri.oino(at)kaustinen.fi
Antti Huntus
Varila Veli-Matti
Lahti-Luopa Tuija

 

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula, puh. 050 4436 877, mailis.tastula(at)kaustinen.fi

 

Sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, peruskoulutus-, II-asteen koulutus ja muu sivistystyö (kirjasto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuri) sekä niihin kuuluvat toimintayksiköt.

Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, sivistyslautakunta päättää

 

• opetussuunnitelmista 
• peruskoulun ja lukion tuntijaon soveltamisesta koko kunnan tasolla 
• peruskoulussa ja lukiossa toteutettavasta kunnan kieliohjelmasta 
• koulukyyditysten perusteista 
• koulumatkaetuuksien periaatteista 
• koulun työpäivistä 
• toiminnan arviointiin liittyvistä päätöksistä 
• toissijaisten hakijoiden oppilaaksi ottamisesta perusopetuksessa 
• kuntakohtaisten viranhaltijoiden toimipaikan määräämisestä 
• kokeiluluvan hakemisesta 
• kustannuskorvauksista erityisruokavaliossa.

 

(Kunnan hallintosääntö)

Pöytäkirjat