Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuonna 2017-2018

Lukuvuoden 2017–2018 esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 2011 syntyneet lapset, ilmoittautumisaika on 6.–28.2.2017 välisenä aikana. Esiopetus on maksutonta ja se järjestetään pääsääntöisesti koulun toiminta- ja loma-aikoja mukaillen. Kaustisella esiopetusta järjestetään Puumalan koulun, Kinon ja Pajalan päiväkodin esiopetusryhmissä.

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus lainmukaiseen osa-aikaiseen päivähoitoon, mikäli lapsen molemmat huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai ovat yrittäjiä. Päivähoidosta peritään asiakasmaksu. Esiopetukseen liittyvää osa-aikaista päivähoitopaikkaa haetaan samalla hakemuksella kuin esiopetukseenkin. Päätös lapsen tulevasta esiopetuspaikasta ja esiopetukseen liittyvästä päivähoitopaikasta lähetetään postitse kevään aikana.

Esioppilaalla on oikeus koulukuljetukseen silloin, kun matka lähimpään esiopetusyksikköön on yli 3 km eikä lapsi ole päivähoidossa.

Esikouluun tutustuminen järjestetään toukokuun aikana, josta jokaiselle esikoululaiselle postitetaan kutsu kotiin.

Esiopetuksen hakulomakkeita on saatavilla Kaustisen kunnanvirastolla tai tästä tulostamalla. Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja p. 040 637 1272 (esiopetus, varhaiskasvatus) ja palveluneuvoja Meri Kemppi p. 040 652 7692 (lomakkeet, asiakasmaksut), etunimi.sukunimi@kaustinen.fi. Koulumatkaetuus- ja kuljetusasioista vastaa toimistosihteeri Varpu Järvilä p. 0400 456 565.