EtusivuOpetusPerusopetus

Kaustisen kunta järjestää perusopetusta jokaiselle Kaustisella asuvalle 7-16 -vuotiaalle perusopetuslain mukaan opetukseen oikeutetulle oppilaalle.

Lisäksi kunnalla on sopimus Kruunupyyn kunnan kanssa siitä, että Kaustisen kunta järjestää suomenkielisen opetuksen Kruunupyyn Kaustisen puoleisten alueiden (Teerijärvi ja Pirttiniemi/Haavisto) suomenkielisille lapsille Kaustisen keskuskoululla (1.-6.) ja Kaustisen keskuskoululla (7.-9.).

Kunnassa toimii neljä vuosiluokkien 1-6 alakoulua ja yksi vuosiluokkien 7-9 yläkoulu:
- Järvelän koulu,
- Kaustisen keskuskoulu (1.-6.),
- Köyhäjoen koulu,
- Puumalan koulu ja
- Kaustisen keskuskoulu (7.-9.).
Oppilaita alakouluissa on yhteensä noin 355 ja yläkoulussa noin 160.

Koulujen opetuskieli on suomi. Ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvat saavat Kaustisen kunnan ja Kruunupyyn kunnan välisen sopimuksen mukaisesti opetusta äidinkielellään Kruunupyyn kunnan osoittamassa koulussa.

Perusopetuksemme kotisivut ja opetussuunnitelma löytyvät osoitteesta https://peda.net/kaustinen .

Opetussuunnitelman mukaan perusopetus
- tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen
- antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin
- ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin
- tukee oppilaiden oppimista, kehitystä ja hyvinvointia yhteistyössä kotien kanssa
- tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen
- rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä
- edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen
- kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen

Yhteystiedot