EtusivuOpetusPerusopetus

Kaustisen kunta järjestää perusopetusta jokaiselle Kaustisella asuvalle 7-16 –vuotiaalle, jotka ovat perusopetuslain mukaan oikeutettuja saamaan perusopetusta. Lisäksi kunnalla on sopimus Kruunupyyn kunnan kanssa siitä, että Kaustinen järjestää suomenkielisen opetuksen Kruunupyyn Kaustisen puoleisten alueiden (Teerijärvi ja Pirttiniemi/Haavisto) suomenkielisille lapsille Kaustisen keskuskoululla 1-6.

Kaustisen kunnan opetuskielenä on suomi. Alueella toimii neljä vuosiluokkien 1-6 koulua ja yksi vuosiluokkien 7-9 koulu. Ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvat saavat Kaustisen kunnan ja Kruunupyyn kunnan perusopetussopimuksen mukaisesti opetusta äidinkielellään Kruunupyyn kunnan osoittamassa koulussa.

Peruskoulujemme kotisivut ja opetussuunnitelma löytyvät osoitteesta https://peda.net/kaustinen.

Perusopetuksemme

- mahdollistaa suotuisat kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytykset
- luo perustan elinikäiselle oppimiselle
- tukee ja kehittää lapsista ja nuorista aktiivisia, kriittisiä, uteliaita, luovia ja vastuuntuntoisia kansalaisia yhteistyössä kotien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa
- vahvistaa yksilöllisyyttä sekä eri näkökohdista lähteviä asioiden valintoja ja arviointia
- painottaa kestävää kehitystä ja kansallista kulttuuriperinnettä kansainvälisyyttä unohtamatta
- mahdollistaa ajanmukaisen ja tasa-arvoisen koulutuksen asuinpaikasta riippumatta
- vastaa uusiin tieto- ja viestintäteknologisten taitojen haasteisiin
- huolehtii opettajien ammattitaidosta
- pitää oppilaitokset turvallisina ja viihtyisinä, henkisesti ja fyysisesti hyvinä oppimisympäristöinä 

Yhteystiedot