Kaustisen kunta järjestää perusopetusta jokaiselle Kaustisella asuvalle 7-16 –vuotiaalle, jotka ovat perusopetuslain mukaan oikeutettuja saamaan perusopetusta.

Kaustisen kunnan opetuskielenä on suomi. Alueella toimii neljä  vuosiluokkien 1-6 koulua ja yksi vuosiluokkien 7-9 koulu. Ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvat saavat Kaustisen kunnan ja Kruunupyyn kunnan perusopetussopimuksen mukaisesti opetusta äidinkielellään Kruunupyyn kunnan osoittamassa koulussa.

Peruskouluillamme on omat opetussuunnitelmansa. Opetussuunnitelma sisältää koulun toiminta-ajatuksen, eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja painotukset (mm. musiikki ja ilmaisutaito) ja arvioinnin toteuttamisen. Kaikissa kouluissa painotetaan tietoteknisten taitojen ja medialukutaidon oppimista. Kaustisen kunnan opetussuunnitelma on laadittu siten, että se antaa ohjeita niin oppilaiden kuin opettajien jokapäiväisen koulutyön onnistumiseksi.

Perusopetuksemme

- mahdollistaa suotuisat kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytykset

- luo perustan elinikäiselle oppimiselle

- tukee ja kehittää lapsista ja nuorista aktiivisia, kriittisiä, uteliaita, luovia ja vastuuntuntoisia kansalaisia yhteistyössä kotien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa

- vahvistaa yksilöllisyyttä sekä eri näkökohdista lähteviä asioiden valintoja ja arviointia

- painottaa kestävää kehitystä ja kansallista kulttuuriperinnettä kansainvälisyyttä unohtamatta

- mahdollistaa ajanmukaisen ja tasa-arvoisen koulutuksen asuinpaikasta riippumatta

- vastaa uusiin tietotekniikan ja viestintätaitojen haasteisiin

- huolehtii opettajien ammattitaidosta

- pitää oppilaitokset turvallisina ja viihtyisinä, henkisesti ja fyysisesti hyvinä oppimisympäristöinä

 

Yhteystiedot