EtusivuAvoimet toimet ja viratTyöntekijöitä varhaiskasvatukseen

Työntekijöitä varhaiskasvatukseen

MÄÄRÄAIKAINEN PÄIVÄKOTIAVUSTAJAN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunta hakee päiväkotiavustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 29.10.2018-31.5.2019. Työntekijän sijoituspaikka on Pajalan päiväkodin 3-5 -vuotiaiden ryhmä ja tehtävään kuuluu ko. ryhmässä ryhmäavustajana toimiminen huomioiden erityisesti kahden lapsen erityistarpeet. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaan.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi koulunkäyntiohjaaja, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja). Tehtävässä edellytetään kokemusta lasten parissa työskentelystä. Työkokemus erityislasten kanssa toimimisesta katsotaan eduksi, samoin kuin tuntemus lapsen kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävässä toimiminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa.
Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.
Hakuaika päättyy 22.10.2018 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/päiväkotiavustaja". Hakemuksia ei palauteta.

Yhteystiedot: Vt. Sivistysjohtaja Mailis Tastula, puh. 050 4436 877, mailis.tastula@kaustinen.fi.
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja@kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

 

OSA-AIKAINEN LASTENHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunta hakee osa-aikaista lastenhoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 29.10.2018-31.5.2019. Lastenhoitajan tehtävän osa-aikaisuus on 40 % eli kaksi kokonaista työpäivää/vk. Maanantaisin työpäivän tehtävät sijoittuvat Omenapuun päiväkotiyksikköön ja perjantaisin Pajalan päiväkotiin.
Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja). Tehtävässä edellytetään kokemusta lasten parissa työskentelystä. Tehtävässä toimiminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa.
Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 22.10.2018 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/lastenhoitaja". Hakemuksia ei palauteta.
Yhteystiedot: Vt. Sivistysjohtaja Mailis Tastula, puh. 050 4436 877, mailis.tastula@kaustinen.fi.
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja@kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.