EtusivuAvoimet toimet ja viratLuokanopettajan tehtävät

Luokanopettajan tehtävät

Kaustisen kunnan perusopetuksessa on haettavana luokanopetuksen tuntiopettajan tehtävät ajalle 20.8.2018-1.6.2019, sijoituspaikkana Järvelän koulu. Opetustunteja on 21 ja tehtävä on alkuopetuksessa.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Lisätietoja antaa vs. perusopetuksen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, kaisu.koivisto@kaustinen.fi. Paikoista voi kysyä myös vs. sivistysjohtaja Mailis Tastulalta, mailis.tastula@kaustinen.fi.

Hakuaika päättyy 16.8.2018 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus, luokanopettaja Järvelä”. Hakemuksia ei palauteta.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

8.8.2018