EtusivuAvoimet toimet ja viratLastenhoitajan sijaisuus

Lastenhoitajan sijaisuus

Kaustisen kunta hakee työntekijää lastenhoitajan sijaiseksi ajalle 28.8.–31.12.2018. Työntekijä sijoittuu Pajalan päiväkodin esiopetusryhmään. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi lastenohjaaja, lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja, huomioon otetaan myös sosionomi AMK-tutkinnon suorittaneet, jos opintoihin sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot). Tehtävässä edellytetään kokemusta lasten parissa työskentelystä sekä tuntemusta lasten kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävässä toimiminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 23.8.2018 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/lastenhoitaja". Hakemuksia ei palauteta.

Lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi tai päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 637 1272, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.