EtusivuAvoimet toimet ja viratKaksi osa-aikaisen koulunkäyntiohjaajan sijaisuutta

Kaksi osa-aikaisen koulunkäyntiohjaajan sijaisuutta

Kaustisen kunta hakee kahta osa-aikaista koulunkäyntiohjaajaa Kaustisen kunnan perusopetukseen. Toinen tehtävä täytetään ajalle 9.8.-21.12.2018 ja toinen ajalle 3.9.2018-31.5.2019; molempien työaika on 28-30 h/vko. Sijoituspaikkana lyhyemmässä toimessa on Kaustisen keskuskoulu (1.-6.) ja pidemmässä toimessa alkusijoituspaikka on Puumalan koulu. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaisten toimenhaltijoitten työvapaa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on koulunkäynnin ohjauksen ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Lyhyemmässä tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa ja pidemmässä tehtävässä 4 kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antavat vs. perusopetuksen rehtori Kaisu Koivisto 040 5479 375 (21.6. saakka) sekä vs. sivistysjohtaja Mailis Tastula 050 4436877 (28.6. saakka ja 9.7.-13.7.).

Hakuaika päättyy 30.7.2018 klo 12.00. Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle merkintä "HAKEMUS". Hakemuksia ei palauteta.