EtusivuAvoimet toimet ja viratLastentarhanopettaja ja päiväkotiavustaja

Lastentarhanopettaja ja päiväkotiavustaja

MÄÄRÄAIKAINEN LASTENTARHANOPETTAJAN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunta hakee lastentarhanopettajaa vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 9.7.2018-4.1.2019. Sijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti. Valituksi tullut vastaa vuorohoitoryhmän pedagogiikasta, tekee vuorotyötä tarpeen mukaan ja sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaisesti.


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 §:n mukainen pätevyys. Hakijan tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaisuutta koskevat ehdot, (http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/vuorotteluvapaa/index.html). Hakijoilta odotetaan alan kokemusta, hyviä työelämätaitoja sekä kiinnostusta pienten lasten pedagogiikan kehittämisestä. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 25.6.2018 klo 12.00. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/lastentarhanopettaja". Hakemuksia ei palauteta.

Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake. Haastattelut järjestetään viikolla 26.

Lisätiedot: Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi ja varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Kaustisella 13.6.2018

 

MÄÄRÄAIKAINEN PÄIVÄKOTIAVUSTAJAN OSA-AIKAINEN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunta hakee osa-aikaista päiväkotiavustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 9.8.2018-31.5.2019. Työntekijän sijoituspaikka on Kaustisen keskuskoulun esiopetusryhmä ja tehtävään kuuluu kahden lapsen avustaminen, muu ryhmä huomioon ottaen. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaisesti, työaika on 50 % yleistyöajasta.


Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja). Tehtävässä edellytetään kokemusta lasten parissa työskentelystä. Työkokemus erityislasten kanssa toimimisesta katsotaan eduksi, samoin kuin tuntemus lapsen kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävässä toimiminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 25.6.2018 klo 12.00. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/päiväkotiavustaja". Hakemuksia ei palauteta.

Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake.

Lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Kaustisella 13.6.2018