EtusivuAvoimet toimet ja viratKAUSTISEN MUSIIKKILUKION AVOIMET TYÖPAIKAT

KAUSTISEN MUSIIKKILUKION AVOIMET TYÖPAIKAT

Kaustisen musiikkilukiossa ovat haettavana seuraavat opetustehtävät:

 

1) Kaustisen musiikkilukion äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi, lehtorin virka 7.8.2018 alkaen. 

2) Kaustisen musiikkilukion tuntiopettajan määräaikainen tehtävä 7.8.2018-1.6.2019. Tehtäviin kuuluu lukion uskonnon ja psykologian opettajan tehtävät.

3) Kaustisen musiikkilukion tuntiopettajan tehtävä 7.8.2018 alkaen. Tehtäviin kuuluu sähkökitaran ja ryhmämusisoinnin opetus, musiikkiteatterin musiikin johto sekä musiikkitapahtumien koordinointi yhdessä musiikinlehtorien kanssa. Musiikkilukion valtakunnallisen kehittämistehtävän vuoksi hakijalla toivotaan olevan asiantuntemusta musiikin neurotieteessä. Musiikinopettaja tekee monitieteistä yhteistyötä psykologian opettajan kanssa.

4) Kaustisen musiikkilukion tuntiopettajan tehtävä 7.8.2018 alkaen. Tehtäviin kuuluu sähköbasson opetus, ryhmämusisoinnin ja äänitekniikan opetus, äänitysstudion hoito sekä lukion tilaisuuksien äänentoiston hoito.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinnat ovat ehdollisia, kunnes virkaan/toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä tehtävien 1, 3 ja 4 osalta hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.  Pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävät täytetään määräajaksi 7.8.2018-1.6.2019. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Opettajien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Lisätietoja antaa musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, puh. 040 556 1783, ilona.salomaa-uusitalo@kaustinen.fi. Paikoista voi kysyä myös vs. sivistysjohtaja Mailis Tastulalta, mailis.tastula@kaustinen.fi.

Hakuaika päättyy 2.5.2018 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta. Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

17.4.2018