Ryhmäperhepäivähoitajan tehtävät

RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJAN TEHTÄVÄT / KAUSTISEN KUNTA, VARHAISKASVATUS

Kaustisen kunnan varhaiskasvatus hakee kolmea ryhmäperhepäivähoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.1.-31.5.2018. Työpiste eli ryhmäperhepäiväkoti tarkentuu myöhemmin.

Tehtävissä edellytetään kokemusta lasten parissa työskentelystä sekä tuntemusta lasten kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävissä toimiminen edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asenteella työskenteleviä henkilöitä.

Hakijoilta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkintoa tai lastenhoitajan, lastenohjaajan tai lähihoitajan koulutusta tai muuta soveltuvaa koulutusta (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtäviin palkata soveltuvimmat hakijat.

Palkkaus- ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassaolevan KVTES:n mukaan.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 20.12.2017 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/ryhmäperhepäivähoitaja". Hakemuksia ei palauteta.
Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake ja toimittamaan se täytettynä hakemuksen mukana tai sähköisesti osoitteella sivistys@kaustinen.fi.

Lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Kaustisella 13.12.2017